Acte normative instituționale

ACTE CONSTITUTIVE

Hotărâre cu privire la înfiinţarea Universităţii de Stat ,,Bogdan Petriceicu Hasdeu'' din Cahul

Hotărâre cu privire la conferirea numelui lui Bogdan Petriceicu Hasdeu, Universităţii de Stat din Cahul

Codul de etică universitară și deontologie profesională al Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul

Statutul USC

ACTE DE ORGANIZARE ȘI DE CONDUCERE

Regulament Senat

Regulament privind organizarea și funcționarea organelor de conducere

Regulament privind modul de alegere a rectorului

REGULAMENTE FUNCȚIONALE ȘI DE PERSONAL

* Regulament privind CONFERIREA TITLURILOR ȘTIINȚIFICO-DIDACTICE în cadrul Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul

* Regulament privind Organizarea si functionarea organelor de conducere ale institutiei publice Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul

* Regulament privind modul de calculare si plata a premiului anual pentru personalul din institutia publica Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul

* Regulament privind modul si conditiile de Acordare a BURSELOR in cadrul Universității de stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul

* Regulament privind conditiile de ocupare a locurilor cu finantare bugetara in Universittea de stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul

* Regulament cu privire la Modul de stabilire a sporului pentru performanță personalului din cadrul Universității de stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul

* Regulament cu privire la modul de ocupare a posturilor didactice în instituțiile de învățământ superior

* Regulamentul privind conferirea titlurilor științifico-didactice la Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul

* Regulamentul privind evaluarea calităţii personalului științifico-didactic și didactic

* Regulamentul cu privire la normarea activității științifico-didactice la ciclurile de învățământ superior I – licență și II – master Normarea st-didactica

* Regulamentul-tip de funcționare al Centrului universitar de cercetare științifică, dezvoltare și inovare

* Politica protectie date cu caracter personal

* REGULAMENTUL PRIVIND PRELUCRAREA INFORMAŢIILOR CE CONŢIN DATE CU CARACTER PERSONAL ÎN SISTEMUL DE EVIDENTA CONTABILA

* REGULAMENTUL PRIVIND PRELUCRAREA INFORMAŢIILOR CE CONŢIN DATE CU CARACTER PERSONAL ÎN SISTEMUL DE EVIDENTA A STUDENȚILOR

* REGULAMENTUL PRIVIND PRELUCRAREA INFORMAŢIILOR CE CONŢIN DATE CU CARACTER PERSONAL ÎN SISTEMUL DE EVIDENTA A RESURSELOR UMANE

* Regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecii ştiinţifice a Universităţii de Stat din Cahul

* Regulamentul privind organizarea şi funcţionare a secţiei „Relaţii publice şi absolvenţi” (PR şi ALUMNI)

* Regulamentul de activitate al Secţiei „Integrare europeană şi Mobilitate academică”

* Regulament privind organizarea şi administrarea site-ului Universităţii şi a paginilor WEB ale subdiviziunilor USC

REGULAMENTE DE ORGANIZARE A STUDIILOR LICENȚĂ/MASTER

# Regulamentul de organizare a studiilor superioare de licență

# Regulamentul USC de organizare a studiilor în învăţământul superior în baza Sistemului Naţional de Credite de Studiu

# Regulament antiplagiat

# Regulamentul USC de organizare a examenului de finalizare a studiilor superioare de licență

# Regulament privind elaborarea tezei (proiectului) de licența și a tezei master

# Regulament privind elaborarea tezei (proiectului) de licența și a tezei master-mod.2015

# Regulament privind evaluarea activității de învățare a studenților

# Regulamentul de ordine internă a căminelor-NOU

# Regulamentul de ordine internă a căminelor-(Abrogat)

# Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii la ciclul II-studii superioare de master

# Regulamentul USC privind organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică

# Regulamentul de organizare a examenului de finalizare a studiilor superioare de licență

# Regulamentul de organizare și desfășurare a studiilor superioare de master

# Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea structurii de autoguvernanță studențească

# Regulamentul-cadru cu privire la mobilitatea academică în învățământul superior

# Regulament cu privire la mobilitatea academică în Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul

Planurile de Activitate a Senatului

Hotărârile senatului USC aprobate în cadrul ședințelor din anul universitar 2008-2009

Hotărârile senatului USC aprobate în cadrul ședințelor din anul universitar 2009-2010

Hotărârile senatului USC aprobate în cadrul ședințelor din anul universitar 2010-2011

Hotărârile senatului USC aprobate în cadrul ședințelor din anul universitar 2011-2012

Hotărârile senatului USC aprobate în cadrul ședințelor din anul universitar 2012-2013

Hotărârile senatului USC aprobate în cadrul ședințelor din anul universitar 2013-2014

Hotărârile senatului USC aprobate în cadrul ședințelor din anul universitar 2014-2015

Hotărârile senatului USC aprobate în cadrul ședințelor din anul universitar 2015-2016

Hotărârile senatului USC aprobate în cadrul ședințelor din anul universitar 2016-2017

Hotărârile senatului USC aprobate în cadrul ședințelor din anul universitar 2017-2018

Hotărârile senatului USC aprobate în cadrul ședințelor din anul universitar 2018-2019

Planul de activitate a senatului în anul universitar 2008– 2009

Planul de activitate a senatului în anul universitar 2009– 2010

Planul de activitate a senatului în anul universitar 2011-2012

Planul de activitate a senatului în anul universitar 2012-2013

Planul de activitate a senatului în anul universitar 2014– 2015

Planul de activitate a senatului în anul universitar 2015– 2016

Planul de activitate a senatului în anul universitar 2016– 2017

Planul de activitate a senatului in anul universitar 2016-2017

Planul de activitate a senatului in anul universitar 2017-2018

Planul de activitate a senatului in anul universitar 2018-2019

Planul de activitate a senatului in anul universitar 2019-2020

Planul de activitate a senatului in anul universitar 2020-2021

ORDINE

ORDIN nr. _02-041_ din _30_noiembrie_2020_cu privire Ia activitatea USC, în condiţiile stării de urgenţă în sănătate publică pe perioada 30 noiembrie 2020 - 1 5 ianuarie 2021

ORDIN nr. _02-020_ din _18_mai_2020_ cu privire la activitatea instituției pe perioada sării de urgență în sănătate publică

** ORDIN nr. _02-019_ din _30_aprilie_2020_ cu privire la regimul de lucru, începând cu data de 04 mai 2020

** ORDIN nr. _02-018_ din _25_aprilie_2020_ cu privire la regimul de lucru și evidența timpului de lucru pentru zilele 27 aprilie – 30 aprilie 2020

** ORDIN nr. _02-016_ din _14_aprilie_2020_ cu privire la regimul de lucru şi evidenţa timpului de lucru pentru zilele 21 aprilie – 24 aprilie 2020

** ORDIN nr. _02-015_ din _07_aprilie_2020_ cu privire la regimul de lucru și evidența timpului de lucru pentru zilele 07 – 17 aprilie 2020

** ORDIN nr. _02-012_ din _26_martie_2020 cu privire la extinderea perioadei de suspendare a activităților didactice

** ORDIN nr. _02-011_ din _23_martie_2020 cu privire la măsurile anti-epidemiologice suplimentare în căminele studențești

** ORDIN nr. _02-010_ din _21_martie_2020 cu privire la extinderea perioadei de suspendare a procesului educațional și organizarea activităților didactice în sistem online

** ORDIN nr. _02-009_ din _11_martie_2020 cu privire la suspendarea procesului educațional pe perioada 11 – 23 martie 2020

** Ordin cu privire la raportarea realizării normelor științifico-didactice anuale

** Ordin cu privire la aprobarea componenței Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțional

** Ordin cu privire la aprobarea structurii anului universitar și a calendarului academic pentru anul universitar 2019-2020

** Ordin cu privire la normarea activității științifico-didactice și aprobarea formularelor de planificare a normelor științifico-didactice anuale

** Ordin cu privire la punerea în aplicare a metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor superioare de licență

** Ordin cu privire la stabilirea duratei unităţilor de studii (curs, seminar, activităţi de laborator şi lucrări practice) şi a orarului zilnic al activităţilor didactice

** Ordin cu privire la raportarea realizării normelor științifico-didactice anuale

** Ordin cu privire la precizarea procesului de raportare a îndeplinirii normelor ştiinţifico-didactice anuale

Documente aprobate in cadrul proiectului ELEVATE

1. Ghidul universitar pentru creșterea calității în sfera de aplicare a mobilității academice și recunoașterii perioadelor de mobilitate.

2. Planul de Acțiuni al Universității de Stat “Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul pentru integrarea în Spațiul European al Cercetării.

3. Ghid privind recrutarea doctoranzilor, profesorilor și cercetătorilor străini.

4. Set de recomandări pentru evaluarea proiectelor și programelor de cercetare-dezvoltare universitare.

5. Strategia sectorială Avansare instituțională și academică prin internaționalizare pentru perioada 2017-2021

6. Regulamentul de activitate al sectiei ,,Integrare Europeana si Mobilitate Academica,,

Distribuie pe rețele sociale:

Facebook
Twitter
LinkedIn
OK
Email