Acte normative instituționale

ACTE DE CONSTITUIRE ȘI DE BAZĂ

Hotărîre cu privire la înfiinţarea Universităţii de Stat din Cahul

Hotărîre cu privire la conferirea numelui lui B.P Hasdeu Universităţii de Stat din Cahul

Carta Universitară

Statutul USC

STRATEGII ȘI PLANURI DE ACTIVITATE

>> Strategia de dezvoltare instituțională pentru perioada 2007-2011

>> Strategia de dezvoltare instituțională pentru perioada 2012-2016

>> Strategia de dezvoltare instituțională pentru perioada 2017-2021

>> Strategia de dezvoltare a bibliotecii Universităţii de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul pentru perioada 2011-2015

>> Strategia de dezvoltare a bibliotecii Universităţii de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul pentru perioada 2016-2020

>> Strategia de dezvoltare a calității și de perfecționare a procesului de învățământ pentru perioada 2012-2016

>> Manualul calității

>> Strategia de cercetare științifică pentru perioada 2012-2016

>> Strategia de dezvoltare a personalului pentru perioada 2012-2016

STRATEGIA SECTORIALĂ DE IMPLEMENTARE A PLANULUI STRATEGIC PENTRU PERIOADA 2017-2021

# Dezvoltarea bibliotecii universitare

# Dezvoltarea serviciilor pentru studenți și a relațiilor cu absolvenții

# Dezvoltarea parteneriatului cu mediul socio-economic

# Sporirea vizibilității universitare

# Dezvoltarea și avansarea prestației cadrelor didactice

# Dezvoltarea și consolidarea sistemului și a mecanismelor interne de asigurare a calității ofertei educaționale

# Dezvoltarea sistemului de formare continuă şi asigurare a educaţiei pe parcursul vieții

# Avansare instituțională și academică prin internaționalizare

# Modernizarea procesului didactic și a asigurării lui metodice

# Orientare spre cercetare științifică, dezvoltare şi inovare

ACTE DE ORGANIZARE ȘI DE CONDUCERE

Regulament Senat

Regulament privind organizarea și funcționarea organelor de conducere

Regulament privind modul de alegere a rectorului

REGULAMENTE FUNCȚIONALE ȘI DE PERSONAL

* Regulament privind modul si conditiile de Acordare a BURSELOR in cadrul Universității de stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul

* Regulament privind conditiile de ocupare a locurilor cu finantare bugetara in Universittea de stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul

* Regulament cu privire la Modul de stabilire a sporului pentru performanță personalului din cadrul Universității de stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul

* Regulament cu privire la modul de ocupare a posturilor didactice în instituțiile de învățământ superior

* Regulamentul privind conferirea titlurilor științifico-didactice la Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul

* Regulamentul privind evaluarea calităţii personalului științifico-didactic și didactic

* Regulamentul cu privire la normarea activității științifico-didactice la ciclurile de învățământ superior I – licență și II – master Normarea st-didactica

* Regulamentul-tip de funcționare al Centrului universitar de cercetare științifică, dezvoltare și inovare

* Politica protectie date cu caracter personal

* Regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecii ştiinţifice a Universităţii de Stat din Cahul

* Regulamentul privind organizarea şi funcţionare a secţiei „Relaţii publice şi absolvenţi” (PR şi ALUMNI)

* Regulamentul de activitate al Secţiei „Integrare europeană şi Mobilitate academică”

* Regulament privind organizarea şi administrarea site-ului Universităţii şi a paginilor WEB ale subdiviziunilor USC

REGULAMENTE DE ORGANIZARE A STUDIILOR LICENȚĂ/MASTER

# Regulamentul USC de organizare a studiilor în învăţământul superior în baza Sistemului Naţional de Credite de Studiu

# Regulament antiplagiat

# Regulamentul USC de organizare a examenului de finalizare a studiilor superioare de licență

# Regulament privind elaborarea tezei (proiectului) de licența și a tezei master

# Regulament privind elaborarea tezei (proiectului) de licența și a tezei master-mod.2015

# Regulament privind evaluarea activității de învățare a studenților

# Regulamentul de ordine internă a căminelor-NOU

# Regulamentul de ordine internă a căminelor-(Abrogat)

# Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii la ciclul II-studii superioare de master

# Regulamentul USC privind organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică

# Regulamentul de organizare a examenului de finalizare a studiilor superioare de licență

# Regulamentul de organizare și desfășurare a studiilor superioare de master

# Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea structurii de autoguvernanță studențească

# Regulamentul-cadru cu privire la mobilitatea academică în învățământul superior

# Regulament cu privire la mobilitatea academică în Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul

HOTĂRÂRILE SENATULUI

Hotărârile senatului USC aprobate în cadrul ședințelor din anul universitar 2008-2009

Hotărârile senatului USC aprobate în cadrul ședințelor din anul universitar 2009-2010

Hotărârile senatului USC aprobate în cadrul ședințelor din anul universitar 2010-2011

Hotărârile senatului USC aprobate în cadrul ședințelor din anul universitar 2011-2012

Hotărârile senatului USC aprobate în cadrul ședințelor din anul universitar 2012-2013

Hotărârile senatului USC aprobate în cadrul ședințelor din anul universitar 2013-2014

Hotărârile senatului USC aprobate în cadrul ședințelor din anul universitar 2014-2015

Hotărârile senatului USC aprobate în cadrul ședințelor din anul universitar 2015-2016

Hotărârile senatului USC aprobate în cadrul ședințelor din anul universitar 2016-2017

Hotărârile senatului USC aprobate în cadrul ședințelor din anul universitar 2017-2018

Hotărârile senatului USC aprobate în cadrul ședințelor din anul universitar 2018-2019

Planul de activitate a senatului în anul universitar 2008– 2009

Planul de activitate a senatului în anul universitar 2009– 2010

Planul de activitate a senatului în anul universitar 2011-2012

Planul de activitate a senatului în anul universitar 2012-2013

Planul de activitate a senatului în anul universitar 2014– 2015

Planul de activitate a senatului în anul universitar 2015– 2016

Planul de activitate a senatului în anul universitar 2016– 2017

ORDINE

METODOLOGIA privind modul de organizare a procesului educational a anului universitar 2020-2021

ORDIN nr. _02-020_ din _18_mai_2020_ cu privire la activitatea instituției pe perioada sării de urgență în sănătate publică

** ORDIN nr. _02-019_ din _30_aprilie_2020_ cu privire la regimul de lucru, începând cu data de 04 mai 2020

** ORDIN nr. _02-018_ din _25_aprilie_2020_ cu privire la regimul de lucru și evidența timpului de lucru pentru zilele 27 aprilie – 30 aprilie 2020

** ORDIN nr. _02-016_ din _14_aprilie_2020_ cu privire la regimul de lucru şi evidenţa timpului de lucru pentru zilele 21 aprilie – 24 aprilie 2020

** ORDIN nr. _02-015_ din _07_aprilie_2020_ cu privire la regimul de lucru și evidența timpului de lucru pentru zilele 07 – 17 aprilie 2020

** ORDIN nr. _02-012_ din _26_martie_2020 cu privire la extinderea perioadei de suspendare a activităților didactice

** ORDIN nr. _02-011_ din _23_martie_2020 cu privire la măsurile anti-epidemiologice suplimentare în căminele studențești

** ORDIN nr. _02-010_ din _21_martie_2020 cu privire la extinderea perioadei de suspendare a procesului educațional și organizarea activităților didactice în sistem online

** ORDIN nr. _02-009_ din _11_martie_2020 cu privire la suspendarea procesului educațional pe perioada 11 – 23 martie 2020

** Ordin cu privire la raportarea realizării normelor științifico-didactice anuale

** Ordin cu privire la aprobarea componenței Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțional

** Ordin cu privire la aprobarea structurii anului universitar și a calendarului academic pentru anul universitar 2019-2020

** Ordin cu privire la normarea activității științifico-didactice și aprobarea formularelor de planificare a normelor științifico-didactice anuale

** Ordin cu privire la punerea în aplicare a metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor superioare de licență

** Ordin cu privire la stabilirea duratei unităţilor de studii (curs, seminar, activităţi de laborator şi lucrări practice) şi a orarului zilnic al activităţilor didactice

** Ordin cu privire la raportarea realizării normelor științifico-didactice anuale

** Ordin cu privire la precizarea procesului de raportare a îndeplinirii normelor ştiinţifico-didactice anuale

Distribuie pe rețele de socializare:

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on odnoklassniki
OK
Share on email
Email