Acte normative instituționale

Documente

II. ACTE DE ORGANIZARE ȘI DE CONDUCERE

III. REGULAMENTE FUNCȚIONALE ȘI DE PERSONAL

V. REGULAMENTE DE ORGANIZARE A STUDIILOR LICENȚĂ/MASTER

VI. ORDINE