Comisia pentru relații de muncă, administrare financiară și gestiune a patrimoniului

Nr. Numele, prenumele Titlul ştiinţific/didactic, funcţia
1 BARBALAT SVETLANA, preşedinte al comisiei Prorector pentru activitate financiară, relații de muncă și parteneriate economice
2 MIHĂILESCU NATALIA Dr., conf.univ., , preşedintele organizaţiei sindicale
3 CHIRONACHI VLADIMIR Asistent univ., decan Facultatea de Drept și Administrație Publică
4 LAZĂR ANGELA Şef Serviciul Resurse Umane
5 CACIUC ANDREI Inginer principal lucrări de reparații și construcție
6 PALEA ALEXANDRU Student anul II, specialitatea „Inginerie și Management în Industria Alimentară”
7 MÎNDRU IULIA Studentă anul II, specialitatea „Business și Administrare”

Comisia pentru calitatea procesului de studii și parteneriate de formare profesională

Nr. Numele, prenumele Titlul ştiinţific/didactic, funcţia
1 CHICIUC LIUDMILA, președinte al comisiei Dr., conf.univ. interim., prorector pentru activitate didactică, calitate și parteneriate de formare profesională
2 COJOCARI-LUCHIAN SNEJANA Dr., conf.univ., șef Departamentul Istorie și Teoria Educației
3 ILICCIEV MAXIM Asist. univ., decan Facultatea de Științe Umaniste și Pedagogice
4 NEDELCU ANA Dr., conf.univ., șef Departamentul Științe Economice
5 PETCU VALERIA Șef Serviciul Managementul calității învățământului, ghidare și consiliere în carieră
6 POPA ALEXANDRA Secretar Facultatea de Drept și Administrație Publică
7 VÎȘCU IRINA Șef Secția Studii (studenți)
8 RAȚĂ DORIN Student anul II, specialitatea „Limba și Literatura Engleză și Franceză”

Comisia pentru ştiinţă, relații internaționale, studenți şi parteneriate de cercetare-dezvoltare

Nr. Numele, prenumele Titlul ştiinţific/didactic, funcţia
1 GHELEȚCHI ION, preşedinte al comisiei Dr., conf. univ. interim., prorector pentru activitate ştiințifică, relații internaţionale și parteneriate de cercetare-dezvoltare
2 CECLU LILIANA Dr., conf. univ., decan Facultatea de Economie, Departamentul Științe Economice
3 GROSU LILIANA Dr., conf.univ., șef Departamentul Limbi și Literaturi
4 BERCU OLEG Dr., conf.univ. interim., șef Catedra de Științe Politice și Administrative
5 RUMEUS IURIE Dr., conf.univ. interim., șef Departamentul Inginerie și Științe Aplicate
6 FEODOR TATIANA Studentă anul II, specialitatea „Drept”
7 VOROTNEAC IRINA Studentă, anul I, specialitatea „Drept”
8 CIUDIN OXANA Asist.univ., șef Catedra Drept