Comisia pentru calitatea procesului de studii și parteneriate de formare profesională

1.

Chiciuc Liudmila, președinte al comisiei

Dr., conf. univ., prorector pentru activitate didactică, calitate și parteneriate de formare profesională

2.

Lungu Polina

Dr., conf. univ.,  șef Catedra Istorie și Teoria Educației

3.

Grosu Liliana

Dr. conf. univ., decan Facultatea de Științe Umaniste și Pedagogice

4.

Nedelcu Ana

Dr., conf. univ., Catedra Științe Economice

5.

Petcu Valeriana

Șef Serviciul Managementul calității  învățământului, ghidare și consiliere în carieră

6.

Popa Alexandra

Specialist pe calitatea învățământului, ghidare și consiliere în carieră

7.

Croitoru Olesea

Secretar documentație, Decanatul Științe Umaniste și Pedagogice

8.

Luțic Maria-Magdalena

Studentă anul I, specialitatea Pedagogie în învățământul primar și Pedagogie preșcolară

Comisia pentru ştiinţă, relații internaționale, studenți şi parteneriate de cercetare-dezvoltare

1.

Ghelețchi Ion, preşedinte al comisiei

Dr., lect. univ., prorector pentru activitate ştiințifică, relații internaţionale și parteneriate de cercetare-dezvoltare

2.

Ceclu Liliana

Dr., conf. univ., decan Facultatea de Economie, Inginerie și Științe Aplicate

3.

Pușnei Irina

Dr., conf. interim. univ., șef Catedra Limbi și Literaturi

4.

Bercu Oleg

Dr., lect. univ., Catedra de Științe Politice și Administrative

5.

Rumeus Iurie

Dr., conf. univ. interim., șef Catedra Inginerie și Științe Aplicate

6.

Hîncu Ion

Student anul II, specialitatea „Drept”

7.

Stanev Dan

Student, anul II, specialitatea „Administrație Publică”

8.

Blașcu Olesea

Asistent univ., șef Catedra Drept

 

Comisia pentru relații de muncă, administrare financiară și gestiune a patrimoniului

1.

Barbalat Svetlana, preşedinte al comisiei

Prorector pentru activitate financiară, relații de muncă și parteneriate economice

2.

Mihăilescu Natalia

Dr., conf. univ., membru al organizaţiei sindicale

3.

Filipov Ina

Asistent univ., decan Facultatea de Drept și Administrație Publică

4.

Lazăr Angela

Şef Serviciul Resurse Umane

5.

Caciuc Andrei

Inginer principal lucrări de reparații și construcție

6.

Valic Vladimir

Student anul II, specialitatea „Informatică”

7.

Rașcenco Mihaela

Studentă anul I, specialitatea „Business și Administrare”