Comisia pentru calitatea procesului de studii și parteneriate de formare profesională

Nr. Numele, prenumele Titlul ştiinţific/didactic, funcţia
1 CHICIUC LIUDMILA,, preşedinte al comisiei Dr., conf. univ. interim., prorector pentru activitate didactică, calitate și parteneriate de formare profesională
2 COJOCARI-LUCHIAN SNEJANA Dr., conf. univ., șef Catedra Istorie și Teoria Educației
3 GROSU LILIANA Dr. lector univ., decan Facultatea de Științe Umaniste și Pedagogice
4 NEDELCU ANA Dr., conf. univ., șef Catedra Științe Economice
5 PETCU VALERIANA Șef Serviciul Managementul calității învățământului, ghidare și consiliere în carieră
6 POPA ALEXANDRA Secretar Facultatea de Drept și Administrație Publică
7 VÎȘCU IRINA Șef Secția Studii (studenți)
8 VICOL IULIA Studentă anul IV, specialitatea „Istorie și educație civică”

Comisia pentru ştiinţă, relații internaționale, studenți şi parteneriate de cercetare-dezvoltare

Nr. Numele, prenumele Titlul ştiinţific/didactic, funcţia
1 GHELEȚCHI ION, președinte al comisiei Dr., lector univ., prorector pentru activitate ştiințifică și extracurriculară
2 CECLU LILIANA Dr., conf. univ., decan Facultatea de Economie, Departamentul Științe Economice
3 PUȘNEI IRINA Dr., conf. interim. univ., șef Catedra Limbi și Literaturi
4 BERCU OLEG Dr., conf. univ. interim., șef Catedra de Științe Politice și Administrative
5 RUMEUS IURIE Dr., conf. univ. interim., șef Catedra Inginerie și Științe Aplicate
6 MIHĂIEȘ SABINA Studentă anul II, specialitatea „Drept”
7 MIHAI NICOLETA Studentă, anul III, specialitatea „Administrație Publică”
8 CIUDIN OXANA Asist. univ., șef Catedra Drept

Comisia pentru relații de muncă, administrare financiară și gestiune a patrimoniului

Nr. Numele, prenumele Titlul ştiinţific/didactic, funcţia
1 BARBALAT SVETLANA, preşedinte al comisiei
2 MIHĂILESCU NATALIA Dr., conf. univ., , preşedintele organizaţiei sindicale
3 FILIPOV INA Asistent univ., decan Facultatea de Drept și Administrație Publică
4 LAZĂR ANGELA Şef Serviciul Resurse Umane
5 CACIUC ANDREI Inginer principal lucrări de reparații și construcție
6 PALEA ALEXANDRU Student anul III, specialitatea „Inginerie și Management în Industria Alimentară”
7 MÂNDRU IULIA Studentă anul III, specialitatea „Business și Administrare”