Frecvența redusă

Formele de organizare a programelor de studii universitare de licență sunt:

  1. cu frecvență
  2. cu frecvență redusă

Forma de învățământ cu frecvență redusă

1) Studiile superioare de licență la forma de învățământ cu frecvență redusă presupun participarea studentului într-un număr limitat de activități de formare, organizate ca sesiuni de studii și de examinare.

2) Învățământul cu frecvență redusă poate fi organizat în USC doar în cadrul specialităților care sunt realizate și la forma de învățământ cu frecvență, în condițiile legii.

Durata normativă a studiilor superioare de licență:

  • în cazul învățământului cu frecvență redusă și la distanță (care durează cu un an mai mult decât studiile la forma de învățământ cu frecvență) – 4 ani pentru programele de 180 de credite de studii și 5 ani pentru programele de 240 de credite de studii.
  • În cazul învățământului cu frecvență redusă, pentru sesiunea de reper, realizarea lucrărilor de laborator, susținerea examenelor sunt preconizate 30 de zile calendaristice: sesiunea de toamnă – 10 zile, sesiunea de iarnă – 15 zile, sesiunea de primăvară – vară – 5 zile.

La forma de studii cu frecvență redusă, orarul activităților, probele de evaluare vor fi organizate în sesiuni de studii și examinare, stabilite prin Calendarul universitar.

Diplomele și certificatele de studii universitare eliberate de instituțiile de învățamânt superior, în condițiile legii, pentru aceleași programe de studii, indiferent de forma de învățământ absolvită, sunt echivalente.

Facilitățile oferite studenților:

  • acces la biblioteca;
  • acces la internet;
  • acces la centrele de documentare;
  • materiale de curs.

Taxa de studii include materialele de curs, întâlniri tutoriale și examinări.

Distribuie pe rețele sociale:

Facebook
Twitter
LinkedIn
OK
Email