Studenți

  • Structura de Autoguvernanță Studențească (în continuare-SAS) este o organizație studențească, neguvernamentală, apolitica, independentă, nonprofit; constituită în baza principiilor benevole și egalității în drepturi ale studenților de la diferite subdiviziuni ale instituției de învățământ superior.
  • Structura de Autoguvernanță Studențească este organul reprezentativ suprem al studenților din cadrul instituției de învățământ superior, recunoscut oficial de către conducerea instituției, care include mai multe niveluri de decizie (instituție, ciclu universitar, facultate, specialitate, grupă academică) și poate fi denumit drept Senat, Consiliu, Asociație, Societate, Ligă, etc..
  • Structura de Autoguvernanță Studențească are un sistem decizional și electiv democratic şi funcționează conform Cartei Universitare și Statutului propriu.