Cercetare

Cercetarea ştiinţifică este o componentă obligatorie a activității personalului didactic și de cercetare al Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul. Activitatea de cercetare ştiinţifică se desfăşoară individual sau în echipă, pe domenii științifice sau interdisciplinar în cadrul catedrelor și a laboratoarelor de cercetare ştiinţifică arondate catedrelor existente.
Obiectivele majore ale cercetării ştiinţifice sunt:
  • Racordarea cercetării universitare la standardele, cerințele și exigențele cercetării naționale și internaționale;
  • Implementarea „triunghiului cunoaşterii” – educaţie-cercetare-inovare care reprezintă un imperativ pentru procesul de dezvoltare a ţării;
  • Creșterea potenţialului ştiinţific calificat în domeniul ştiinţei şi inovării a universității;
  • Identificarea și analizarea în profunzime a temelor și problemelor de cercetare exploratorii și inovatoare autohtone, regionale şi globale;
  • Susţinerea procesului de cercetare și creație științifică prin editarea publicațiilor științifice care promovează şi furnizează date și rezultate științifice de calitate;
  • Încurajarea şi asistarea cadrelor universitare și a cercetătorilor instituției în vederea participării lor la programele de cercetare-inovare ale Uniunii Europene pentru obținerea granturilor de finanțare;
  • Dezvoltarea strategiilor viabile care oferă valoare dezvoltării cercetării universitare;
  • Extinderea şi modernizarea activităţii științifice în scopul transformării Universității într-un centru performant de cercetare-dezvoltare-inovare cu impact relevant pentru Regiunea de Sud a Republicii Moldova;
  • Dezvoltarea posibilităţilor de documentare ştiinţifică prin achiziţii permanente de carte, abonamente la publicaţii interne şi internaţionale, precum şi lărgirea accesului la baze de date şi biblioteci virtuale specializate;
  • Amplificarea vizibilităţii activității ştiinţifice universitare în țară și străinătate prin crearea de colaborări naționale și internaţionale;
  • Creşterea mobilităţii cercetătorilor prin acţiunile Programului Orizont 2020 și alte programe de cercetare;
  • Organizarea și participarea la activitățile științifice atît a Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul cât și a instituțiilor ştiinţifice naţionale şi internaţionale;
 • Efectuarea în mod regulat a analizei SWOT privind priorităţile şi capacităţile de cercetare științifice deţinute și adoptarea măsurilor în consecinţă;

Distribuie pe rețele sociale:

Facebook
Twitter
LinkedIn
OK
Email