Studii

În Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul procesul de instruire este organizat în baza legislaţiei Republicii Moldova cu privire la educaţie, a regulamentelor şi dispoziţiilor Ministerului de profil desemnat de fondator, a Cartei Instituţiei Publice Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul și Codului de etică universitară și deontologie profesională al Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, a deciziilor Senatului, regulamentelor instituționale ale USC, ordinelor şi dispoziţiilor Rectorului, cu respectarea principiilor Procesului de la Bologna şi prevederilor Sistemului European de Credite Transferabile şi a Sistemului Naţional de Credite pentru Studii (ECTS/SNSC).

USC organizează programe de studii superioare pe trei cicluri:

a) ciclul I – studii superioare de licenţă (nivelul 6 ISCED);

b) ciclul II – studii superioare de master (nivelul 7 ISCED);

c) ciclul III – studii superioare de doctorat (nivelul 8 ISCED);

USC organizează și alte programe și servicii, precum:

a) programe de postdoctorat;

b) servicii de formare profesională continuă a adulţilor prin educație și învăţare pe tot parcursul vieții.

Studiile superioare de licenţă şi de master se organizează în următoarele forme de învăţământ:

a) cu frecvenţă;

b) cu frecvenţă redusă;

c) la distanţă.

Studiile superioare de doctorat se organizează în următoarele forme de învăţământ:

a) cu frecvenţă;

b) cu frecvenţă redusă.

Pe durata realizării programului de postdoctorat, postdoctorandul se poate încadra, prin cumul, în funcţia de cercetător ştiinţific în cadrul USC în conformitate cu prevederile legislaţiei în domeniul muncii.

Distribuie pe rețele sociale:

Facebook
Twitter
LinkedIn
OK
Email