TAXELE DE CAZARE ÎN CĂMINELE UNIVERSITĂȚII:

Taxele lunare pentru cazarea în căminele studențești ale Universității Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul pentru perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2023 sunt
următoarele:
1. Pentru studenți care își fac studiile cu finanțare de la bugetul de stat și în baza de contract – 530 lei/luna;
2. Pentru masteranzii, doctoranzii, care își fac studiile cu finanțarea de la bugetul de stat – 662 lei/luna;
3. Pentru masteranzii și doctoranzii care își fac studiile în baza de contract, angajați și alte categorii de personal din domeniul educației din instituție sau din alte instituții de învățământ – 1324 lei/luna;
4. Pentru formabili la cursuri de formare profesională continuă, perfecționare și recalificare a cadrelor didactice și manageriale – 81 lei/zi;
5. Pentru alte categorii de locatari:
a) Cameră simplă – 81 lei/zi;
b) Cameră tip hotel – 217 lei/zi.

Achitarea taxei de cazare se face semestrial.

Cămin

Administrator

Adresa

Tel.

Capacitatea

Căminul 1

 

Bazic Valentina

Bulevardul Victoriei nr. 3

0 (299) 2-08-81

120

Căminul 2

Bulevardul Victoriei nr. 5

0 (299) 2-06-81

122

 

Atenție! Pentru a fi cazați în cămin studenții sunt obligați să treacă examinarea medicală la punctul medical al USC, Căminul nr.1, asistenta medicală: Bazic Valentina.

Poze cămine