Doctorat

În temeiul art.94 alin.(6) din Codul educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.319-324, art.634), Guvernul în exercițiu a hotărât acordarea dreptului de organizare a studiilor superioare de doctorat unui număr de:
prin autorizarea de funcţionare provizorie a 43 de şcoli doctorale şi programelor de doctorat ale acestora. Acestea au fost selectate de Agenția Națională de Asigurare a Calității Învățământului Profesional (ANACIP) în urma evaluării celor 46 de dosare depuse în acest sens. ANACIP va monitoriza procesul de implementare de către instituţiile de învăţămînt superior a recomandărilor din rapoartele de evaluare externă a acestora. Acordarea dreptului instituțiilor de învățământ privind organizarea studiilor de doctorat are loc conform prevederilor stipulate în Codul Educației și a altor acte normative conexe. Ministerul Educaţiei va ţine cont de rezultatele evaluării externe la repartizarea granturilor doctorale de la bugetul de stat. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul este parte în trei consorții și un parteneriat.

Şcoala doctorală ştiinţe ale educaţiei

Şcoala doctorală ştiinţe economice şi demografice

Şcoala doctorală ştiinţe umaniste

Şcoala doctorală ştiinţe juridice, politice şi sociologice

GRANTURI DOCTORALE FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT OFERITE DE MINISTERUL EDUCAȚIEI pentru ANUL UNIVERSITAR 2015-2016

Candidaţii la studii de doctorat care doresc să depună dosarele la concurs în cadrul şcolilor doctorale pentru Științe Umaniste,Științe Juridice, Politice şi Sociologice și Științe Economice şi Demografice să contacteze responsabilii de doctorat la adresa:

Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Str. Academiei, 3/2, bir. 10 Ora: 8.00 -16.30

022 72.71.40

Candidaţii la studii de doctorat care doresc să depună dosarele la concurs în cadrul școlii doctorale pentru Știinţe ale Educaţiei, să contacteze responsabilii de doctorat la adresa:

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

Str. Doina 104, MD 2059, Chisinau, Republica Moldova

022 46 69 05

Distribuie pe rețele sociale:

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on odnoklassniki
OK
Share on email
Email