Menu
Menu

Masterat

Studiile universitare de masterat sunt a doua treaptă a studiilor universitare, și care asigura aprofundarea în domeniul studiilor de licență sau într-un domeniu apropiat, dezvoltarea capacităților de cercetare științifică și constituie o bază pregătitoare obligatorie pentru studiile doctorale. Studiile de masterat sunt de două tipuri: masterat de cercetare și asterat profesional.
Conform procesului Bologna, treapta de masterat corespunde unui număr de 90 – 120 credite de studiu transferabile (ECTS, cu durata studiilor de 1 – 2 ani.
Universitatea „B. P. Hasdeu” din Cahul a primit autorizarea şi pentru următoarele programe de masterat:
În ciclul II de studii superioare de master se oferă:
  • programe de aprofundare, care asigură dezvoltarea competenţelor într-o specialitate din domeniul studiat la ciclul I;
  • programe interdisciplinare care asigură dezvoltarea unor competenţe transversale specifice în două sau mai multe domenii de formare profesională;
  • programe complementare, care suplimentează competenţele obţinute în cadrul studiilor superioare de licenţă, în vederea extinderii ariei de inserţie profesională în câmpul muncii.
Conform tipurilor de programe , orientarea studiilor superioare de master poate fi:
  • master științific, în scopul aprofundării într-un domeniu ştiinţific și care are ca finalitate producerea de cunoaștere științifică originală;
  • master de profesionalizare, în scopul formării/consolidării competenţelor profesionale întrun domeniu specializat și care poate constitui o bază pentru cariera profesională.

Mai multe detalii cu privire la organizarea şi desfăşurarea studiilor superioare de master afli în prezentul

Distribuie pe rețele de socializare:

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on odnoklassniki
OK
Share on email
Email