Licența

Studiile universitare de licență sunt prima treaptă a studiilor universitare, și care asigură un nivel de calificare adecvat exercitării unei profesii în vederea inserției pe piața forței de muncă, prin cunoștințe generale și de specialitate corespunzătoare. Conform procesului Bologna, treapta de licență corespunde unui număr de 180 – 240 de credite de studiu transferabile (ECTS). Pentru cursurile de zi, numărul de credite transferabile alocat unui an de studiu fiind de 60, durata studiilor este:

Deschide link-ul pentru a studia regulamentul:

Regulamentul privind evaluarea activității de învățare a studenților

Regulamentul USC privind organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică

Regulament antiplagiat

Regulamentul USC de organizare a examenului de finalizare a studiilor superioare de licență

Regulament privind elaborarea tezei (proiectului) de licența și a tezei master

Regulamentul de ordine internă a căminelor

Distribuie pe rețele sociale:

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on odnoklassniki
OK
Share on email
Email