Conducere

Acasă | Conducere

Rector

Tel: + 373 299 2-24-81
Tel: +373 794 84 270
e-mail: sergiu.cornea@adm.usch.md
Curriculum Vitae

Sergiu CORNEA, doctor habilitat, conferențiar universitar

Prorector activitate didactică, calitate şi parteneriate de formare profesională

Tel:+373 783 05 016
e-mail: ludmila.chiciuc@adm.usch.md

Liudmila CHICIUC, doctor, conferențiar universitar

Prorector pentru activitatea științifică și extracurriculară

Tel: + 373 299 2-54-85
Tel: +373 783 05 017
e-mail: ion.ghiletchi@adm.usch.md
Curriculum Vitae

Ion GHELEȚCHI, doctor conferențiar universitar

Prorector activitate financiară, relații de muncă și parteneriate economice

Tel: + 373 299 2-15-84
e-mail: svetlana.barbalat@adm.usch.md

Svetlana BARBALAT