STRATEGII SECTORIALE

Strategia Sectorială: Dezvoltarea bibliotecii universitare

Strategia Sectorială: Dezvoltarea serviciilor pentru studenți și a relațiilor cu absolvenții

Strategia Sectorială: Dezvoltarea parteneriatului cu mediul socio-economic

Strategia Sectorială: Sporirea vizibilității universitare

Strategia Sectorială: Dezvoltarea și avansarea prestației cadrelor didactice

Strategia Sectorială: Dezvoltarea și consolidarea sistemului și a mecanismelor interne de asigurare a calității ofertei educaționale

Strategia Sectorială: Dezvoltarea sistemului de formare continuă şi asigurare a educaţiei pe parcursul vieții

Strategia Sectorială: Modernizarea procesului didactic și a asigurării lui metodice

Strategia Sectorială: Orientare spre cercetare științifică, dezvoltare şi inovare

Strategia Sectorială: Avansare și Academică prin Internaționalizare

Strategia Sectorială de dezvoltare a bibliotecii Universităţii de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul pentru perioada 2011-2015

Strategia Sectorială de dezvoltare a bibliotecii Universităţii de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul pentru perioada 2016-2020

Strategia Sectorială de dezvoltare a calității și de perfecționare a procesului de învățământ pentru perioada 2012-2016

Strategia Sectorială de cercetare științifică pentru perioada 2012-2016

Strategia Sectorială de dezvoltare a personalului pentru perioada 2012-2016

Distribuie pe rețele sociale:

Facebook
Twitter
LinkedIn
OK
Email