Internațional | Prezentare

Echipa de Lucru

1. Prorector pentru Activitatea Științifică, Relații Internaționale și parteneriate pentru dezvoltare și cercetare
Conf. univ., dr., Ion GHELEȚCHI
E-mail:
gheletchii.ion@gmail.com
gheletchi.ion@usch.md
Tel.: + 373 299 25485
2. Specialist principal Relații Internaționale și Mobilitate Academică

Elena MANDAJI
E-mail:
relint@adm.usch.md
emandaji@yahoo.com
Tel.: +373 299 28993

3. Metodist de Relații Internaționale a Serviciului Relații Externe ți Mobilitate Academică
Anna NICULIȚA
E-mail:
relint@usch.md
beleaevaanna@yahoo.com
Tel.: +373 299 28993