Acte normative guvernamentale

Codul Educației al Republicii Moldova

Codul Muncii al Republicii Moldova

Codul civil al Republicii Moldova

Codul fiscal al Republicii Moldova

Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova

Cadrul de referință al curriculumului universitar

LEGI

Legea nr. 142 din 07.07.2005 privind aprobarea nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățământ superior, ciclul I

Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020 „Educaţia-2020”

Legea Republicii Moldova nr. 60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dezabilități

Lege Nr. 142 din 07.07.2005 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt superior, ciclul I-formare

HOTĂRÂRI DE GUVERN

Hotărîrea Guvernului nr. 920 din 07.11.2014 cu privire la aprobarea Strategiei de cercetare-dezvoltare a Republicii Moldova pînă în 2020

Hotărîre de Guvern nr. 920 din 07.11.2014,cu privire la aprobarea Strategiei de cercetare-dezvoltare a Republicii Moldova pînă în 2020

Hotărîre de Guvern cu privire la ocuparea de către studenți a locurilor cu finanțare bugetară în învățământul superior de stat

Hotărîrea Guvernului Nr. 1009 din 01.09.2006 cu privire la cuantumurile burselor, altor forme de ajutoare sociale pentru studenţii din instituţiile de învăţămînt superior, elevii din instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate, secundar profesional şi persoanele care studiază în învăţămîntul postuniversitar

Hotărîrea Guvernului nr 361/16 din 24 mai 2016 Cu privire la la demersul Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, referitor la delegarea judecătorului Igor Botezatu pentru participare în calitate de președinte al comisiei la examenul de licență, la specialitatea Drept

Hotărîrea Guvernului nr 360/16 din 24 mai 2016 Cu privire la la demersul Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, referitor la delegarea judecătorului Igor Botezatu pentru participare în calitate de președinte al Comisiei pentru susținerea tezelor de master

ORDINE ȘI DISPOZIȚII

Ordinului Ministrului nr. 937 din 19.06.18 privind aprobarea Metodologiei cu privire la recunoașterea și echivalarea perioadelor de studii efectuate în străinătate pentru continuarea studiilor în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova.

Ordinul nr. 304 din 22 aprilie 2016 cu privire la normarea activității științifico-didactice

Ordinul nr. 10 din 14 ianuarie 2015 cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a Regulamentului-cadru privind organzirea și funcționarea organelor de conducere ale instituțiilor de învățământ superior din RM

Ordin cu privire la aprobarea regulamentului pentru ocuparea locurilor bugetare

Ordin nr. 44 din 26 ianuarie 2016 cu privire la modificarea şi completarea Ordinului nr. 1046 din 29.10.2015

Dispoziția nr. 451 din 09 august 2013 cu privire la instruirea concomitentă în două specialități înrudite

REGULAMENTE

Cadrul Național al Calificărilor

Regulament-cadru cu privire la normarea activității științifico-didactice

Regulament-cadru privind organizarea și desfășurarea învățămîntului superior la distanță

Regulamentul de organizare a studiilor în învățămîntul superior în baza Sistemului Național de Credite de Studiu

Regulamentul privind activitatea comisiilor specializate de evaluare a organizațiilor din sfera științei și inovarii

Regulament-cadru privind organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de licenţă

Regulament de organizare a studiilor în învățămîntul superior în baza Sistemului Național de Credite de Studiu

PLAN-CADRU pentru studii superioare (ciclul I – Licență, ciclul II – Master, studii integrate, ciclul III – Doctorat)

Plan-cadru pentru studii superioare_2011

Regulament de organizare şi desfăşurare a admiterii în instituțiile de învățămînt superior din Republica Moldova, ciclul I, studii superioare de licență pentru anul universitar 2015-2016

Regulament-cadru privind modul de alegere a rectorului instituţiei de învăţămînt superior din Republica Moldova

Regulament-cadru privind organizarea şi funcţionarea organelor de conducere ale instituţiilor de invat superior din Republica Moldova

Regulament-cadru privind stagiile de practică în învăţămîntul superior

Regulament cu privire la organizarea și funcționarea structurilor de autoguvernanță studențească

Regulament cu privire la organizarea și funcționarea structurilor de autoguvernanță studențească

Ghid metodologic de creare şi funcţionare a centrului universitar de ghidare şi consiliere în carieră

Regulament privind constituirea si distribuirea fondului de rezervă al Ministerului Educației pentru instituțiile de învățămînt superior de stat din cadrul ministerului care activează în condiții de autonomie financiară

Regulament cu privire la condiţiile de ocupare a locurilor cu finanțare bugetară în instituţiile de învăţămînt superior de stat din Republica Moldova

Regulament-cadru al catedrei instituţiei de învăţămînt superior

Regulament-cadru al facultăţii instituţiei de învăţămînt superior

Recomandări-cadru pentru elaborarea Regulamentului instituţional privind organizarea evaluării activităţii de învăţare a studenţilor

Ghid de implementare a Sistemului Naţional de Credite de Studiu

Regulament cu privire la efectele juridice ale actelor de studii eliberate de către instituţiile de învăţămînt din raioanele de Est ale Republicii Moldova şi or. Bender

Distribuie pe rețele de socializare:

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on odnoklassniki
OK
Share on email
Email