Prezentarea Universității

Acasă | Prezentarea Universității

Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul este o instituţie publică, fondată la 7 iunie 1999, având ca scop pregătirea şi asigurarea localităţilor din sudul Republicii Moldova cu cadre de înaltă calificare. În cadrul Universității activează, trei facultăţi: Facultatea de Științe Umaniste și Pedagogice; Facultatea de Drept şi Administraţie Publică şi Facultatea de Economie, Inginerie și Științe Aplicate.
Personalul uman al Universității este alcătuit din angajați cu funcții de bază în număr total de 126 dintre care:
din numărul total de lucrători de bază:
angajați prin cumul – 33, inclusiv:
Cu toate că are o istorie scurtă, Universitatea „Bogdan Petriceicu Hasdeu” a înregistrat rezultate foarte bune atât în domeniul cercetării ştiinţifice, cât şi în implicarea cadrelor didactice în organizarea şi realizarea activităţilor extra-curriculare, programelor şi proiectelor care au ca scop dezvoltarea domeniului educaţional în regiunea de sud a Republicii Moldova.
Baza materială a Universității este formată din: 2 blocuri de studii cu 6 laboratoare și 12 centre de cercetare științifică, inovare și dezvoltare, 10 săli multi-media, biblioteca universitară, Centrul de Documentare și Informare ONU, Centrul de Documentare al UE, Punctul de documentare NATO, zona Free Wi-Fi Orange, sală de sport, 2 cămine.
Centrele asigură consultanţă în ceea ce priveşte furnizarea de surse metodice şi bibliografice, promovarea valorilor europene prin factorul lingvistic şi altele.
Biblioteca Universităţii de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul este o parte integrantă a procesului de învăţământ şi cercetare care asigură accesul la informaţii creând condiţii de instruire atât prin colecţiile de documente tradiționale și resurse electronice, dar și asigurând cu spații special amenajate pentru lecturare. Biblioteca este amplasată în două blocuri de studii și deține în structura sa 7 puncte de servicii: Sala de lectură Nr. 1, sala de lectură Nr.2, Sala de lectură Nr. 3, Sala împrumut la domiciliu, Serviciul Bibliografic-Informativ, Sala de publicații periodice, Centrul Multimedia și Centrul de Documentare și Informare ONU, Centrul de Informare al Uniunii Europene, Punctul de Documentare NATO. Fondul total: de carte, publicații seriale, manuscrise, documente electronice ș. a. constituie aproximativ 100.000 unități materiale. De asemenea, utilizatorii Bibliotecii au acces gratuit la Internet prin intermediul rețelei interne de calculatoare, aici având posibilitatea de a consulta bazele de date și reviste electronice achiziționate de către Bibliotecă.
Universitatea oferă anual: numeroase burse acordate de diverse instituții din țară și de peste hotare, oportunități de mobilitate academică și participări la conferințe ștințifice internaționale. Mulţi studenţi sunt apreciaţi cu diplome şi menţiuni la diferite concursuri, ceea ce demonstrează potenţialul intelectual al universităţii.
În contextul modernizării sistemului de învăţământ superior, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” depune eforturi pentru implementarea în practică a prevederilor Procesului de la Bologna.
La moment, la Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” (2020-2021), studiază 1077 studenţi bugetari şi cu taxă (Licență 854, Master 223).
În prezent are o ofertă educațională acreditată sau autorizată la: 13 programe de studii la licență (zi și frecvență redusă) și la 10 programe de master.
Pune la dispoziția diverselor instituții de stat și private din sudul Republicii Moldova, 18 programe acreditate din diverse domenii, prin intermediul Centrului de Formare Continuă.
Consorții doctorale. Universitatea face parte din:
— Consorţiumurile academice universitare coordonate de USM precum:
În acest sens, Universitatea a beneficiat de mai multe granturi europene pentru dezvoltarea instituţională, creşterea calităţii studiilor, cercetare etc.
Universitatea este parte a diverselor forme de colaborare internaţională: participarea în programe/proiecte de cercetare de nivel instituţional, naţional, internaţional, inclusiv proiectele Tempus; a acordurilor interuniversitare; a programelor de mobilitate studenţi, cadre didactice etc.
Proiectele finanțate de Uniunea Europeană în perioada 2015-2023 sunt: TEACH ME, PBLMD, ELEVATE, RESTART, MHELM, QFORTE, PROSANA.
Scopul acestor programe fiind:
Un rol important în dezvoltarea Universităţii „Bogdan Petriceicu Hasdeu” îl au relaţiile de cooperare cu o serie de instituţii de învățământ superior din ţară şi de peste hotare având semnate mai multe acorduri de colaborare. În prezent, Universitatea are încheiate acorduri de cooperare şi parteneriat cu 8 universităţi din Republica Moldova, cu 6 universităţi din România, cu 3 universităţi din Ucraina şi cu 2 instituţii de învățământ superior din Franţa (Centrul Universitar Jean-Francois Champollion şi Universitatea Auvergne Clermont).
În cadrul Universității sunt în derulare două Programe de stat, finanțate din bugetul de stat.
În cadrul Programului ERASMUS+, Universitatea are încheiate 18 acorduri de colaborare, din care: 10 cu universități din România, 4 — din Turcia, 2 – din Polonia, 1 – Lituania, 1 – Spania.
Conferința Științifică Internațională „Perspectivele și problemele integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației”, este introdusă în Registrul naţional al manifestărilor ştiinţifice, Compartimentul Manifestări ştiinţifice internaţionale. Anual se înscriu la Conferință peste 180 de participanți din diverse domenii, din care mai mult de 1/3 sunt de peste hotarele Republicii Moldova, în special, din România, Ucraina, Federația Rusă, Ungaria, Bulgaria, SUA.

Distribuie pe rețele sociale:

Facebook
Twitter
LinkedIn
OK
Email