Publicații

Cerinţe faţă de materialele prezentate pentru publicare în Buletinul Științific al Universității de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul (USC)
Articolele prezentate vor reflecta realizările ştiinţifice ale colaboratorilor catedrelor USC, precum şi ale cercetătorilor din alte instituţii. O persoană poate fi autor şi/sau coautor al unui singur articol.
Responsabilitatea privind justeţea, veridicitatea şi valoarea ştiinţifică a materialelor prezentate revine autorilor. De asemenea, autorii vor prezenta o declaraţie pe proprie răspundere privind originalitatea articolului propus.
Decizia privind includerea materialelor şi editarea fiecărui număr al buletinului științific al USC aparţine colegiului de redacție.
Structura articolului științific include, în mod obligatoriu, următoarele componente: rezumatul, cuvintele cheie, textul principal și referințele.
Titlurile, rezumatele şi cuvintele-cheie ale articolelor trebuie să fie prezentate în două limbi, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională.
Textele articolelor pot fi redactate în română, rusă, engleză, franceză sau germană.
Articolele se vor prezenta în variantă electronică, în format Microsoft Word însoţită de o copie imprimată pe hârtie și semnată de autor(i).

Distribuie pe rețele sociale:

Facebook
Twitter
LinkedIn
OK
Email