ANUNȚ

In baza Regulamentului privind organizarea, desfăşurarea concursului şi ocuparea funcţiilor didactice şi ştiinţifico — didactice în Universitatea de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul, aprobat prin Hotărârea Senatului din 27.05.2021 (proces-verbal nr.10) şi a Hotărârii Senatului din 23.02.2023, (proces-verbal nr.07)

UNIVERSITATEA DE STAT „BOGDAN PETRICEICU HASDEU” DIN CAHUL
DECLARĂ VACANTE ŞI ANUNŢĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCŢIILOR
DIDACTICE ŞI ŞTIINŢIFICO-DIDACTICE:
a) Denumirea funcţiei scoase la concurs cu disciplinile fundamentale şi de specialitate
aferente, precum urmează:

UNIVERSITATEA DE STAT „BOGDAN PETRICEICU HASDEU” DIN CAHUL

cu sediul Piața Independenței nr.1

ANUNȚĂ VACANTĂ FUNCȚIA DE

JURIST

 1. Cerinţe pentru ocuparea funcției:
 • cetăţean al Republicii Moldova;
 • studii superioare juridice;
 • experienţă de muncă în specialiatate, va constitui un avantaj;
 • experienţă în domeniul financiar-bancar, va constitui un avantaj;
 • cunoştinţe profunde a legislaţiei;
 • cunoaşterea limbii de stat, conform legii despre funcționarea limbilor pe teritoriul Republicii Moldova (cunoașterea unei limbi moderne, va constitui un avantaj);
 • dorinţă şi abilitate de a lucra în echipă;
 1. Pentru a fi înregistrat, candidatul la postul de jurist, depune personal dosarul, care va conține obligatoriu următoarele:
 • scrisoare de intenție;
 • curriculum vitae (format Europass);
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile actelor de studii, (cu prezentarea originalelor);
 • documentele doveditoare privind experiența profesională;
 • declarația pe propria răspundere privind lipsa de încălcări în decursul activității sale, a normelor de etică și deontologie profesională, precum și lipsa de antecedente penale.
 1. Dosarele se depun pe suport de hârtie, începând cu data de 15.02.2023.
 2. Datele de contact ale persoanei responsabile de oferirea informațiilor suplimentare și de primirea documentelor:

             sediul USC, Piața Independenței nr.1, bir.106, tel. 0299 2 15 92, serviciul resurse umane.

Administrația Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul

UNIVERSITATEA DE STAT „BOGDAN PETRICEICU HASDEU” DIN CAHUL

cu sediul Piața Independenței nr.1

ANUNȚĂ VACANTĂ FUNCȚIA DE

SPECIALIST

Activitate de cercetare și politici editoriale

 

 1. Cerinţe pentru ocuparea funcției:
 • cetăţean al Republicii Moldova;
 • studii superioare;
 • cunoştinţe profunde privind elaborarea articolelor științifice, organizarea activităților
  științifice;
 • cunoaşterea limbii de stat, conform legii despre funcționarea limbilor pe teritoriul
  Republicii Moldova (cunoașterea unei limbi moderne, va constitui un avantaj);
 • dorinţă şi abilitate de a lucra în echipă.
 1. Pentru a fi angajat, candidatul la postul de specialist, depune personal dosarul, care va
  conține obligatoriu următoarele:
 • curriculum vitae (format Europass);
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile actelor de studii, (cu prezentarea originalelor);
 • documentele doveditoare privind experiența profesională;
 1. Dosarele se depun pe suport de hârtie, începând cu data de 15.02.2023.
 2. Datele de contact ale persoanei responsabile de oferirea informațiilor suplimentare și de primirea documentelor:

             sediul USC, Piața Independenței nr.1, bir.106, tel. 0299 2 15 92, serviciul resurse umane.

Administrația Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul