ANUNȚ

UNIVERSITATEA DE STAT „BOGDAN PETRICEICU HASDEU” DIN CAHUL

cu sediul Piața Independenței nr.1
ANUNȚĂ CONCURS

UNIVERSITATEA DE STAT „BOGDAN PETRICEICU HASDEU” DIN CAHUL

cu sediul Piața Independenței nr.1
ANUNȚĂ VACANTĂ FUNCȚIA DE JURIST

1. Cerinţe pentru ocuparea funcției:
—  cetăţean al Republicii Moldova;
—  studii superioare juridice;
—  experienţă de muncă în specialiatate, va constitui un avantaj;
—  experienţă în domeniul financiar-bancar, va constitui un avantaj;
— cunoştinţe profunde a legislaţiei;
— cunoaşterea limbii de stat, conform legii despre funcționarea limbilor pe teritoriul Republicii Moldova (cunoașterea unei limbi moderne, va constitui un avantaj);
— dorinţă şi abilitate de a lucra în echipă;

2. Pentru a fi înregistrat, candidatul la postul de jurist, depune personal dosarul, care va conține obligatoriu următoarele:
— scrisoare de intenție;
— curriculum vitae (format Europass);
— copia buletinului de identitate;
— copiile actelor de studii, (cu prezentarea originalelor);
— documentele doveditoare privind experiența profesională;
— declarația pe propria răspundere privind lipsa de încălcări în decursul activității sale, a
normelor de etică și deontologie profesională, precum și lipsa de antecedente penale.

3. Dosarele se depun pe suport de hârtie, începând cu data de 10.06.2022.

4. Datele de contact ale persoanei responsabile de oferirea informațiilor suplimentare și de
primirea documentelor:
sediul USC, Piața Independenței nr.1, bir.106, tel. 0299 2 15 92, serviciul resurse umane.

În baza Regulamentului privind organizarea, desfășurarea concursului și ocuparea funcțiilor didactice și științifico — didactice în Universitatea de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul, aprobat prin Hotărârea Senatului din 27.05.2021 (proces-verbal nr.10) și potrivit cu Hotărârea Senatului din 24.02.2022, (proces-verbal nr.07)

UNIVERSITATEA DE STAT „BOGDAN PETRICEICU HASDEU” DIN CAHUL ANUNȚĂ CONCURS pentru ocuparea funcțiilor declarate vacante

a) DENUMIREA FUNCȚIEI SCOASE LA CONCURS;

Catedra de Științe Economice
Conferențiar universitar – 2 posturi
Lector universitar – 1 post
Catedra de Inginerie și Științe Aplicate
Conferențiar universitar – 1 post
Lector universitar – 1 post
Catedra de Limbi și Literaturi
Conferențiar universitar – 3 posturi
Asistent universitar – 1 post
Catedra de Istorie și Teoria Educației
Profesor universitar – 1 post
Conferențiar universitar – 5 posturi
Lector universitar – 1 post
Asistent universitar – 2 posturi
Catedra de Drept
Conferențiar universitar – 3 posturi
Lector universitar –2 posturi
Catedra de Științe Politice și Administrative
Lector universitar – 1 post

Privind ocuparea funcției vacante de programator superior pe 0,5 normă (4 ore)

  1. Cerinţe faţă de candidat:
  • cetăţean al Republicii Moldova;
  • studii superioare în domeniu;
  • cunoaşterea limbii de stat, conform legii despre funcţionarea limbilor pe teritoriul Republicii Moldova (cunoașterea unei limbi moderne, va fi un avantaj);
  • dorinţă şi abilitate de a lucra în echipă;
  1. Datele de contact ale persoanei responsabile pentru oferirea informațiilor suplimentare:sediul USC, Piața Independenței nr.1, bir.106, tel. 0299 2 15 92, serviciul resurse umane.