ANUNȚ

Privind ocuparea funcției vacante de programator superior pe 0,5 normă (4 ore)

  1. Cerinţe faţă de candidat:
  • cetăţean al Republicii Moldova;
  • studii superioare în domeniu;
  • cunoaşterea limbii de stat, conform legii despre funcţionarea limbilor pe teritoriul Republicii Moldova (cunoașterea unei limbi moderne, va fi un avantaj);
  • dorinţă şi abilitate de a lucra în echipă;
  1. Datele de contact ale persoanei responsabile pentru oferirea informațiilor suplimentare:sediul USC, Piața Independenței nr.1, bir.106, tel. 0299 2 15 92, serviciul resurse umane.