ANUNȚ

POST VACANT – 0,5 normă:
Funcția: Specialist securitatea şi sănătatea în muncă.
Cerințe: studii superioare. 
Responsabilități de bază:
— organizarea activităţii de prevenire şi protecţie, 
— promovarea unei culturi pozitive de sănătate şi securitate, 
— stabilirea semnalizărilor de securitate şi ăanătate, 
— instruirea personalului pe probleme de securitate şi sănătate în muncă, 
— asigurarea echipamentelor individuale de protecţie, 
— prevenirea accidentelor de muncă şi menţinerea stării de sănătate a personalului, 
— investigarea cauzelor producerii accidentelor de muncă, 
— monitorizarea aspectelor de securitate şi sănătate în muncă, 
— coordonarea activităţilor de evacuare şi intervenţie în caz de necesitate,

Program de lucru: Luni – Vineri, 4 ore/ zi.
Calități: responsabil(ă), dorința și disponibilitate pentru învățare și autoinstruire continuă, lucru în echipă.
Colectiv prietenos și agreabil.

CV-urile Dvs le puteți expedia până pe 19.06.2023, la adresa:
angela.lazar@adm.usch.md
Sau contactați:
0 (299) 2-15-92
Va așteptăm cu drag în echipa noastră!

În baza Regulamentului privind organizarea și funcționarea organelor de conducere ale Instituției Publice Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, aprobat de Senatul USC la 17.03.2015 (proces verbal nr. 05), modificat de Senatul USC la 02.03.2023 (proces verbal nr. 08), 

UNIVERSITATEA DE STAT „BOGDAN PETRICEICU HASDEU” DIN CAHUL

PRELUNGEŞTE TERMENUL DE DEPUNERE AL DOSARELOR CU 10 ZILE CALENDARISTICE, pentru ocuparea funcției vacante de ȘEF CATEDRA

LIMBI ȘI LITERATURI – 0,5 POST,

cu sediul Piața Independenței nr.1;

din motivul că a fost depus doar un singur dosar

In baza Regulamentului privind organizarea, desfăşurarea concursului şi ocuparea funcţiilor didactice şi ştiinţifico — didactice în Universitatea de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul, aprobat prin Hotărârea Senatului din 27.05.2021 (proces-verbal nr.10) şi a Hotărârii Senatului din 23.02.2023, (proces-verbal nr.07)

UNIVERSITATEA DE STAT „BOGDAN PETRICEICU HASDEU” DIN CAHUL
DECLARĂ VACANTE ŞI ANUNŢĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCŢIILOR
DIDACTICE ŞI ŞTIINŢIFICO-DIDACTICE:
a) Denumirea funcţiei scoase la concurs cu disciplinile fundamentale şi de specialitate
aferente, precum urmează:

UNIVERSITATEA DE STAT „BOGDAN PETRICEICU HASDEU” DIN CAHUL

cu sediul Piața Independenței nr.1

ANUNȚĂ VACANTĂ FUNCȚIA DE

JURIST

 1. Cerinţe pentru ocuparea funcției:
 • cetăţean al Republicii Moldova;
 • studii superioare juridice;
 • experienţă de muncă în specialiatate, va constitui un avantaj;
 • experienţă în domeniul financiar-bancar, va constitui un avantaj;
 • cunoştinţe profunde a legislaţiei;
 • cunoaşterea limbii de stat, conform legii despre funcționarea limbilor pe teritoriul Republicii Moldova (cunoașterea unei limbi moderne, va constitui un avantaj);
 • dorinţă şi abilitate de a lucra în echipă;
 1. Pentru a fi înregistrat, candidatul la postul de jurist, depune personal dosarul, care va conține obligatoriu următoarele:
 • scrisoare de intenție;
 • curriculum vitae (format Europass);
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile actelor de studii, (cu prezentarea originalelor);
 • documentele doveditoare privind experiența profesională;
 • declarația pe propria răspundere privind lipsa de încălcări în decursul activității sale, a normelor de etică și deontologie profesională, precum și lipsa de antecedente penale.
 1. Dosarele se depun pe suport de hârtie, începând cu data de 15.02.2023.
 2. Datele de contact ale persoanei responsabile de oferirea informațiilor suplimentare și de primirea documentelor:

             sediul USC, Piața Independenței nr.1, bir.106, tel. 0299 2 15 92, serviciul resurse umane.

Administrația Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul

POST VACANT – 0,5 normă:


Funcția: Audit Intern.
Cerințe: studii superioare.
Responsabilități de bază:
— identificarea și evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzate de eroare;
— planificarea și efectuarea procedurilor de audit ca răspuns la riscuri și obținerea probelor de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinie;
— examinarea controlul intern relevant pentru audit, în vederea stabilirii unor proceduri de audit adecvate, neavând scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al instituţiei;
— evaluarea completitudinii reglementărilor stabilite, a politicilor contabile utilizate, sub aspectul responsabilităților financiar-contabile și al  rezonabilității estimărilor contabile;
— evaluarea prezentării generale, a structurii și conținutului rapoartelor financiare, pentru a constata dacă acestea reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza lor într-o manieră care să ofere o prezentare fidelă.

Program de lucru: Luni – Vineri, de la 08.00-17.00.
Calități: responsabil(ă), dorința și disponibilitate pentru învățare și autoinstruire continuă, lucru în echipă.

Colectiv prietenos și agreabil.
CV-urile Dvs le puteți expedia la adresa: angela.lazar@adm.usch.md
Sau contactați:
0 (299) 2-15-92
Va așteptăm cu drag in echipa noastră!