Managementul Calității

Misiunea Serviciului (sceției) managementului calităţii învământului, ghidare și consultare în carieră este de a crea un Sistem de Management al Calităţii (SMC) bazat pe o politică, o structura organizatorică şi pe proceduri care să permită ţinerea sub control, evaluarea şi îmbunătăţirea continuă a calităţii tuturor activităţilor de instruire în cadrul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul.
Serviciul (sceția) managementul calităţii învământului, ghidare și consultare în carieră reprezintă o structură cu rol de coordonare şi execuţie, care sprijină Comisia pentru calitatea procesului de studii și parteneriate de formare profesională în realizarea managementului calităţii în USC, prin planificarea acțiunilor, organizarea echipelor de lucru pentru elaborarea documentelor, instruirea personalului privind asigurarea calității şi gestionarea documentelor SMC.
Direcțiile principale de acțiune ale Serviciului (sceția) managementului calităţii învământului, ghidare și consultare în carieră sunt:

ORDIN Nr. 1167 din 19.09.2019 cu privire la autorizarea de functionare provizorie si acreditarea de studii superioare de licență (ciclul I) si de master (ciclul II) în instituțiile de învățămînt superior din Republica Moldova

GUVERNUL HOTĂRÎRE Nr. 130 din 07.02.2018 cu privire la acreditarea programelor de studii superioare de licență (ciclul I) în instituțiile de învățămînt superior din Republica Moldova

Regulament privind modul si conditiile de Acordare a BURSELOR in cadrul Universității de stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul

Regulament privind conditiile de ocupare a locurilor cu finantare bugetara in Universittea de stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul

Structura Sistemului de Management al calității din cadrul Universitatii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul

DECLARAȚIA RECTORULUI privind politica Universității de Stat „Bogdan Petruceicu Hasdeu” din Cahul în domeniul calității, în anul universitar de studii 2016-2017

Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului (secției) Managementul calității învățământului, ghidare și cansiliere în carieră

Manualul calității

Manualul de proceduri specifice și de sistem

ISCED-2013_domenii de educatie

ISCED-2013_calsificatorul DETALIAT al calificarilor

Procedură de asigurare a calității privind INIŢIEREA, APROBAREA, MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PERIODICA A PROGRAMELOR DE STUDII (CICLUL I, II, FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ)

Procedură de asigurare a calității privind mecanismul de funcționare a Juriilor (Comisiei de analiză)

Distribuie pe rețele de socializare:

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on odnoklassniki
OK
Share on email
Email