Organizații Studențești

ELSA Cahul

ELSA ( The European Law Students’ Association ) a fost fondată în data de 4 mai 1981, la Viena, de către un grup de studenţi din Polonia, Austria, Ungaria şi Germania de Vest. Ideea de bază a fost promovarea legăturilor internaţionale şi a înţelegerii reciproce între studenţii la drept de ambele părţi ale cortinei de fier.
ELSA Cahul a fost fondată la 15 septembrie 2014 și își desfășoară activitatea în conformitate cu statutul și este o organizație independentă, apolitică, cu caracter non-profit, având statut de persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial. detalii aici

AIESEC CAHUL

„AIESEC CAHUL” este o Asociaţie Obştească neguvernamentală, apolitică, nonprofit, constituită prin libera manifestare a voinţei persoanelor asociate, în vederea realizării în comun a scopurilor determinate de statutul acesteia. Este o platformă internaţională pentru tinerii care doresc să-şi descopere şi să-şi dezvolte potenţialul lor, pentru a avea un impact pozitiv în societate și are ca scop dezvoltarea abilităților de Leadership ale membrilor săi.
„AIESEC CAHUL” a fost fondată la 01 iulie 2011 la îndemnul „AIESEC MOLDOVA”, de 8 tineri: Stepan Untilov, Ştefan Calin, Eugeniu Smeşnoi, Dascaloi Sergiu, Oxana Florea, Alexandru Cebanu, Tatiana Tiron şi Alexandru Constantinov. detalii aici