VIZITĂ DE STUDIU LA UNIVERSITY OF GLOUCESTERSHIRE, UK ÎN CADRUL PROIECTULUI ERASMUS+ „Moldova Higher Education Leadership and Management” (MHELM)

În perioada 10-14 februarie, reprezentanţi ai 6 instituţii de învăţământ superior din Republica Moldova (Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul; Universitatea Tehnică a Moldovei; Universitatea de Stat din Moldova; Academia de Studii Economice a Moldovei; Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”; Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți; Universitatea Agrară de Stat din Moldova) și reprezentantul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, au efectuat o vizită de studiu la University of Gloucestershire, Marea Britanie, în cadrul proiectului Erasmus+ de Consolidare a Capacităților în Învățământul Superior (CBHE) – „Moldova Higher Education Leadership and Management” (MHELM).
MHELM este unul din cele trei proiecte CBHE selectate în ediția anului 2019 în care UTM este partener, cu numărul de referință 609656-EPP-1-2019-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP. MHELM este un proiect național, structural, iar ședința de lansare a proiectului a avut loc pe 25 noiembrie 2019, la UTM, căreia îi revine rolul de coordonator local.
În cadrul acestei vizite echipa moldavă a făcut cunoștință cu practica partenerilor de la Universitatea din Gloucester, care realizează cursul de HELM deja de 9 ani, particularitățile de organizare, structura planului de învățămînt, precum și conținuturile predate. Programul nou ce va fi elaborat va cuprinde cele mai bune practici din universitățile partenere ale UE în ceea ce privește proiectarea și livrarea programelor de dezvoltare profesională, precum și îmbunătățirea permanentă a capacității de conducere și de gestionare a universităților din Republica Moldova.
Proiectul MHELM este implementat cu suportul UE prin intermediul programului Erasmus+.

Distribuie pe rețele sociale:

Facebook
Twitter
LinkedIn
OK
Email