VIZITĂ DE STUDIU LA ISOB, Germania, în cadrul Proiectului ERASMUS+ ,,Moldova Higher Education Leadership and Management» (MHELM)

În perioada 19-23 iulie, reprezentanții instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova (Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul; Universitatea Tehnică a Moldovei;
Universitatea de Stat din Moldova; Academia de Studii Economice a Moldovei; Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”; Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți) au efectuat o vizită de studiu la partenerul din Germania ISOB — Institutul de Consultanță în Științe Sociale GmbH, în cadrul proiectului Erasmus+ de Consolidare a Capacităților în Învățământul Superior (CBHE) – „Moldova Higher Education Leadership and Management” (MHELM).
În cadrul acestei vizite echipa moldavă a avut drept scop să identifice activități ce vor asigura sustenabilitate tuturor eforturilor depuse pe perioada de desfășurare a proiectului. La realizarea acestui scop au contribuit rectori, prorectori, manageri universitari de diferite niveluri, profesori universitari.
Agenda vizitei a inclus diverse activități orientate spre formarea unei viziuni și a unui plan de sustenabilitate a Programului de formare profesională continuă ”Leadership și management” dezvoltat în cadrul proiectului MHELM, deasemenea au fost prezentate rezultatele principale ale proiectului: dezvoltarea și predarea cursului de formare profesională continue ”Leadership și Management”, care a fost urmat de 258 manageri universitari de la universitățile din Republica Moldova.
Proiectul MHELM este implementat cu suportul UE prin intermediul programului Erasmus+.

Distribuie pe rețele sociale:

Facebook
Twitter
LinkedIn
OK
Email