USC a primit un grant în valoare de 453, 120.00 EUR

În data de 21 noiembrie 2022, la sediul Guvernului, a avut loc Ceremonia de lansare a proiectelor investiționale în universitățile și colegiile pedagogice, selectate în cadrul Proiectului „Învățământul Superior din Moldova”.
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul  de a primit un grant în valoare de 453, 120.00 EUR în scopul implementării subproiectelor:
       —  Education Competecnce Empowerment / EdforCE
       — Învățământul Ingineresc Integrat prin PLATFORMA ”GreenInGlab”/GreenInGlab
       — Laborator inovativ în IT / InoLab
Comitetul multidisciplinar, constituit din reprezentanți ai Ministerului Educației și Cercetării, Ministerului Finanțelor, Cancelariei de Stat și ai altor ministere și agenții relevante, precum și experți naționali a decis unanim aprobarea finanțării a 20 de proiecte, depuse de 13 instituții de învățământ, în sumă totală spre finanțare de 289 de milioane de lei în domeniile „Științe ale educației”, „Inginerie și activități inginerești”, „Tehnologii ale informației și comunicațiilor” și „Sănătate”.
În urma implementării proiectelor investiționale aprobate de Guvernul Republicii Moldova vor fi dotate circa 52 de laboratoare și centre de cercetare, 67 de săli de curs, săli polifuncționale și alte spații de instruire, aproximativ 18 centre didactice și de consiliere, iar peste 20 000 de studenți și 1500 de cadre didactice vor beneficia de aceste investiții.

Distribuie pe rețele sociale:

Facebook
Twitter
LinkedIn
OK
Email