Universitatea de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul (USCH)/ Newsletter 10/ 2019

REALIZĂRILE PROIECTULUI ReSTART

Scopul proiectului este de a integra și îmbunătăți nevoile de învățare digitală și de antreprenoriat ale studenților, cadrelor didactice și afacerilor locale pe baza internaționalizării, a parteneriatelor strategice și a cooperării inovatoare, în cadrul Universității de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul.

Obiectivul general al proiectului ReSTART este de a extinde beneficiile și a spori impactul curriculumului antreprenorial modernizat asupra studenților ciclului II master și a cadrelor științifico-didactice, prin valorificarea experienței avansate în domeniu, în instituțiile de învățământ superior din cadrul consorțiului. Disciplinele modernizate de la acest program sunt:
pentru detalii accesați

ACTIVITIES OF THE RESTART PROJECT

Entrepreneurship and Business Administration is the master’s degree program which curriculum is modernized within the ReSTART project.

     The aim of the project is to integrate and improve the digital learning and entrepreneurship needs of students, teachers and local businesses based on internationalization, strategic partnerships and innovative cooperation, within the «B.P.Hasdeu» State University of Cahul.

     The general objective of the ReSTART project is to extend the benefits and increase the impact of the modernized entrepreneurial curriculum on the students of the second cycle master and of the scientific-didactic staff, by capitalizing on the advanced experience in the field, in the higher education institutions within the consortium. The disciplines modernized from this program are:

 Entrepreneurship and leadership — 5 ECTS credits;

 Econometrics and economic statistics — 5 ECTS credits;

 Strategic analysis and competitive business strategies — 5 ECTS credits;

 Innovative business development — 5 ECTS credits;

 Quality management systems — 5 ECTS credits;

 Financial-accounting management — 5 ECTS credits.

Distribuie pe rețele sociale:

Facebook
Twitter
LinkedIn
OK
Email