TULUCEȘTI. CONTRIBUȚII ARHEOLOGICE ȘI DOCUMENTARE

COSTIN CROITORU

Volumul reprezintă unul dintre rezultatele proiectului de cercetare Istorie, cultură și civilizație în spațiul Românesc, care vizează cu precădere așezările de pe valea Prutului Inferior. Cum rezultă și din titlu, este vorba despre o abordare monografică, sistematică, a așezării de pe malul Brateșului. Discursul istoric este fundamentat pe cele două componente esențiale: contribuțiile arheologice și contribuțiile documentare: în fapt cele două capitole centrale ale cărții.
În primul, autorul face un istoric al cercetărilor, inserând apoi propriile-i căutări arheologice efectuate timp de câțiva ani, ulterior prezintă unele dintre cele mai reprezentative artefacte descoperite ce se mai păstrează astăzi în colecția școlară, în final întocmind și repertoriul arheologic al zonei.
În secundul, ancheta documentară scoate la iveală o suită de atestări documentare dar și elemente esențiale necesare reconstituirii istoriei lor, în zona Brateșului (nota bene cu relevanță pentru ambele maluri ale Prutului), întâi de toate autorul analizând hidronimele deloc puține în acest mediu lacustru (vezi aici Prut, Brateș, iezerul Covurluiului, gârla Curcubeta, Iezerul Davudul etc.); toponimele și ele numeroase (vezi aici satul Brateș, moșia Fărești, Fântâna Oasălor, satele Ghindușeni, Petrești, Scândureni, Tătarca, Șivița etc.); antroponimele nu mai puține și desigur relevante (de exemplu Bode, Ceacârlo Grecul, frații Cernat, Condrea, Ionașco Ghenghea, Lupul Prăjescul etc.).
Tot aici, câteva subcapitole interesează în mod special istoria de pe ambele maluri ale Prutului: Morile din zona Brateșului și Covurluiului, pe Prut, Pruteţ și Putna; apoi Drumurile și vămile din zona Brateșului; respectiv Domenii mănăstirești în zona Brateșului; și Interese particulare în zona Brateșului.
Fără a detalia mai mult spre a nu răpi cititorului plăcerea de a parcurge și descoperi această veritabilă anchetă istorică, recomand spre lectura această contribuție, cum spuneam, rod al proiectului de cercetare Istorie, cultură și civilizație în spațiul Românesc, datorită evidentelor sale calități științifice, dar și ca model pentru viitoare contribuții, în cadrul aceluiași proiect.

Conf. univ. dr. Ion Ghelețchi

Distribuie pe rețele sociale:

Facebook
Twitter
LinkedIn
OK
Email