ReSTART NEWSLLETER

PREZENTARE GENERALĂ A PROIECTULUI

Antreprenoriat și Administrarea Afacerii este programul de studii superioare de master al cărui curriculum va fi modernizat în cadrul proiectului ReSTART. Scopul proiectului este de a integra și îmbunătăți nevoile de învățare digitală și de antreprenoriat ale studenților, cadrelor didactice și afacerilor locale pe baza internaționalizării, a parteneriatelor strategice și a cooperării inovatoare, în cadrul Universității de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul.

PROJECT OVERVIEW

Entrepreneurship and Business Administration is the master’s degree program whose curriculum will be modernized within the ReSTART project. The aim of the project is to integrate and improve the digital learning and entrepreneurship needs of students, teachers and local businesses based on internationalization, strategic partnerships and innovative cooperation, within the State University «B.P. Hasdeu» in Cahul.

Distribuie pe rețele sociale:

Facebook
Twitter
LinkedIn
OK
Email