ReSTART: A 4 – a SESIUNE DE ORIENTARE ÎN CARIERĂ

În data de 27 decembrie 2019, în cadrul Proiectului RESTART (nr. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP, Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA), membrii echipei de implementare au organizat cea de-a 4 Sesiune de Orientare în Carieră. Acest eveniment a avut drept generic: Cariera de SUCCES în domeniul financiar-bancar.
În cadrul acestui eveniment masteranzii anului I, de la specialitatea Antreprenoriat și Administrarea Afacerilor, au fost familiarizați cu activitatea filialei din Cahul a “Mikro Kapital Moldova”, care este o companie de microfinațare cu 100% capital străin, care face parte din grupul internațional de companii “Mikro Kapital”. Mikro Kapital investește și creditează instituțiile financiare, specializate în finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii din spațiul CSI și Europa de Vest. La moment, Grupul de companii Mikro Kapital activează pe piețele financiare din Rusia, Belorusia, Moldova, Armenia România și Italia. Mikro Kapital este un Partner al Agentiei Italiene de Stat pentru Microcreditare sub patronatul Presidentiei Italiene. “MIKRO KAPITAL” are ca obiect de activitate finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii, cît și a persoanelor fizice de pe teritoriul Republicii Moldova. Este o companie ce a fost fondată în anul 2013.
Directorul filialei Cahul, Dl Dima Artur le-a vorbit masteranzilor despre principalele competențe și abilități pe care trebuie să le posede un absolvent în momentul angajării, precum și despre particularitățile sectorului de microfinanțate și abilitățile specifice de care trebuie să dea dovadă potențialul angajat.
Deasemenea, masteranzii împreună cu reprezentații mediului de afaceri au discutat problemele legate de competitivitatea tinerilor specialiștii pe piața muncii, angajarea reușită, dezvoltarea și creșterea profesională. Concluziile și propunerile formulate în cadrul discuțiilor se vor materializa în Planurile de ghidare în carieră a zece masteranzi de la specialitatea Antreprenoriat și Administrarea Afacerilor.

Distribuie pe rețele sociale:

Facebook
Twitter
LinkedIn
OK
Email