Proiectul MHELM lansează programul de formare profesională ,,Leadership și Management” pentru conducători și manageri universitari

În data de 6 octombrie 2021, consorțiul constituit din șapte universități din Republica Moldova (UTM, USM, ASEM, USMF, UASM, USARB, USCh), partenere în proiectul MHELM, demarează programul de formare profesională „Leadership și Management”, destinat actualilor conducători și manageri (de la toate nivele ierarhice) ai instituțiilor de învățământ superior, precum și personalului universităților care aspiră la o carieră de manager universitar.

Obiectivul programului este formarea abilităților de leadership și management în învățământul superior, axându-se pe guvernare, planificare strategică și management, adecvat pentru aplicare în universitățile din Republica Moldova. Fiind elaborat în cadrul proiectului MHELM, nr. 609656-EPP-1-2019-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP Moldova Higher Education Leadership and Management, finanțat cu suportul Comisiei Europene prin programul Erasmus +, acest program corespunde și contribuie la implementarea priorității naționale a Republicii Moldova „Guvernarea, planificarea strategică și gestionarea instituțiilor de învățământ superior”.

Din cadrul USC vor participa la instruiri 7 cadre manageriale de la diferite nivele ierarhice.

După pilotarea realizată în perioada ianuarie – mai 2021, programul a trecut procesul de autorizare și în baza deciziei ANACEC pe 19.07.2021 a obținut autorizația emisă de către MECC.

Programul de formare continua este constituit din 4 module: Leadership și Management în Instituțiile de învățământ superior, Managementul personalului și cultura organizațională în instituțiile de învățământ superior, Managementul resurselor în instituțiile de învățământ superior și Managementul schimbării și dezvoltarea organizațională a instituțiilor de învățământ superior. Conform concepției programului de formare, fiecare modul finalizează cu o lucrare, iar programul de formare cu un proiect, elaborate în grup.

În perioada ianuarie – mai 2021 a avut loc pilotarea instruirii în cadrul universităților partenere. În perioada ce urmează instruirea va fi organizată în mai multe runde. Prima rundă demarează în data de 6 octombrie 2021 și va dura 4 luni. Orele urmează să fie realizate on-line cu aplicarea diverselor metode interactive de instruire, cu participarea activă a formabililor în activități și discuții. În calitate de formatori vor fi membrii echipelor din universitățile partenere în cadrul proiectului MHELM, care au participat la prima rundă de pilotare a programului de formare Leadership și Management.  

 

– pagina web a USC, dedicată proiectului MHELM:  https://proiecte.usch.md/mhelm/

– pagina oficială a proiectului: http://mhelm.utm.md/

– pagina de facebook a proiectului MHELM: MHELM – Moldova Higher Education Leadership and Management

Distribuie pe rețele sociale:

Facebook
Twitter
LinkedIn
OK
Email