PROGRAMUL DE FORMARE PROFESIONALĂ “LEADERSHIP ȘI MANAGEMENT” ELABORAT ÎN CADRUL PROIECTULUI MHELM ACREDITAT!!!!

Consiliul de conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) a decis în data de 07.07.2023 acreditarea pentru o perioadă de 5 ani a programului de formare profesională continua Leadership și Management, după cum urmează:
— domeniul de formare profesională – 0413 Business și administrare,  
— specialitatea – 0413.2 Managementul resurselor umane,  
— nivel CNC – 6,  
— credite de studii – 40,  
— limba de instruire – română,  
— forma de organizare – cu frecvență, Universitatea Tehnica a Moldovei în cadrul Consorțiului Universitar MHELM (UTM – coordonator, ASEM, UASM, USARB, USM,
USC, USMF).

Distribuie pe rețele sociale:

Facebook
Twitter
LinkedIn
OK
Email