Programul “Burse pentru Viitorul Tău!” — Ediția a VII-a

Centrul de Informaţii Universitare anunţă lansarea programului „Burse pentru Viitorul Tău!”, ediţia 2020-2021, organizat cu suportul financiar integral al BC “Moldova Agroindbank” SA și susținut de către Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării şi Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale din RM.
Programul are drept scop susţinerea tinerilor ce provin din familii dezavantajate din Moldova, pentru a facilita accesul lor la educaţie în instituţiile de învăţământ superior din ţară. În cadrul programului vor fi oferite 30 de burse anuale a câte 10.000 MDL. Bursele sunt acordate în bază de concurs şi au menirea să acopere necesităţile ce ţin de efectuarea studiilor (taxă de studii, cheltuieli de cazare, masă, rechizite de studiu ş.a.). Beneficiarii vor putea candida pentru reînnoirea burselor, pentru următorul an de studiu, în cazul în care au absolvit cu succes anul precedent de studii, demonstrând performanţe academice şi implicare în activităţi extracurriculare.
Moldova Agroindbank, în calitate de partener al programului, încurajează tinerii cu o condiţie socială mai dificilă, dar care sunt motivaţi de a obține studii superioare, oferindu-le suportul financiar necesar, pentru obţinerea unei educaţii de calitate.

Condiţiile de eligibilitate pentru candidaţi:

1) Să fie cetăţeni şi rezidenţi ai Republicii Moldova;

2) Să posede cel puţin o caracteristică socială, din cele menţionate mai jos:

3) Să fie studenţi înmatriculaţi la studii cu frecvenţă la zi, în anul I, ciclul licenţă, în una din instituţiile universitare acreditate din RM, începând cu septembrie 2020;

4) Să fie studenţi bursieri ai ediţiei precedente a acestui program (2019–2020), care pot candida pentru reînnoirea bursei;

5) Să dea dovada unei reuşite academice bune:

Data limită de prezentare a dosarelor: 29 ianuarie 2021, până la ora 17:00!

Orarul de primire a dosarelor: luni - vineri, între orele 12:00 – 17:00.!

Pentru aplicare la program se va depune un dosar care constă din formular de aplicare completat, precum și documentele solicitate, enumerate mai jos.

Distribuie pe rețele sociale:

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on odnoklassniki
OK
Share on email
Email