Universitatea de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul

Programe

USC organizează programe de studii superioare pe trei cicluri:

a) ciclul I – studii superioare de licenţă (nivelul 6 ISCED);

b) ciclul II – studii superioare de master (nivelul 7 ISCED);

c) ciclul III – studii superioare de doctorat (nivelul 8 ISCED).

În cadrul studiilor superioare de doctorat se realizează activităţi de cercetare, dezvoltare şi inovare. Studiile superioare de licenţă şi de master se organizează în următoarele forme de învăţământ:

a) cu frecvenţă;

b) cu frecvenţă redusă;

c) la distanţă.

Studiile superioare de doctorat se organizează în următoarele forme de învăţământ:

a) cu frecvenţă;

b) cu frecvenţă redusă.

În USC, cetăţenilor Republicii Moldova li se asigură accesul în învăţământul superior:

a) pe locuri cu finanţare de la bugetul de stat, în limitele stabilite anual de Guvern;

b) pe locuri cu taxă de studii achitată de persoane fizice sau juridice;

c) pe locuri cu finanţare mixtă.\

Cuantumul taxei de studii este stabilit anual, conform legislației în vigoare, de către Consiliul pentru dezvoltare strategică instituțională a USC (în continuare – CDSI USC) și comunicat tuturor celor interesați, inclusiv pe pagina web oficială a instituţiei. Cetăţenii Republicii Moldova pot beneficia o singură dată de dreptul de acces în învăţământul superior cu finanţare de la bugetul de stat, în fiecare ciclu al învăţământului superior.

Pot beneficia repetat de dreptul de acces în învăţământul superior cu finanţare de la bugetul de stat persoanele care:

a) au pierdut capacitatea de muncă, în condiţiile prevăzute de Codul muncii, la profesarea în specialitatea (profesia) obţinută anterior;

b) suferă de o boală profesională şi/sau dizabilitate;

c) optează pentru programe speciale lansate pe piaţa muncii de Guvern.\r\n

Cetățenii altor state pot avea acces la programele de studii superioare oferite de USC doar în baza acordurilor/tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte. În USC, studiile superioare se reglementează prin Nomenclatorul domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor.Nomenclatorul domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor este parte componentă a standardelor educaţionale de stat şi determină domeniile şi specialităţile în baza cărora se realizează formarea profesională în învăţământul superior.Nomenclatorul domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor se aprobă de Guvern, la propunerea Ministerului Educaţiei de comun acord cu ministerele de resort.

Distribuie pe rețele de socializare:

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on odnoklassniki
OK
Share on email
Email