LANSAREA CONCURSULUI PENTRU ACORDAREA BURSELOR DE MERIT, ANUL DE STUDIU 2023-2024

Dragi studenți
Vă anunțăm că Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova a lansat concursul pentru acordarea burselor de merit pentru anul de studiu 2023-2024. Această inițiativă are ca scop recunoașterea și recompensarea performanțelor academice excepționale ale studenților.
Pentru a participa la concurs, dosarul va conține:
l. Cuprinsul dosarului;
   2. Confirmarea acordului privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale studenților participanților la concursul burselor de merit;
   3. Copia buletinului de identitate;
   4. Curriculum Vitae Europass, care va cuprinde cele mai relevante activități extracurriculare pe perioada studiilor universitare, domeniile de interes, abilități.
   5. Certificatul academic, vizat la Serviciul/Secția studii, cu indicarea notei medii pentru fiecare semestru, inclusiv din ultima sesiune;
   6. Copiile diplomelor de participale la conferințe și seminare științifice, concursuri, olimpiade, activități de voluntariat etc.;
   7. Lista publicațiilor științifice cu datele bibliografice complete și copiile publicațiilor din ultimii doi ani de studii;
   8. Acte care certifică participarea în programe de mobilitate/schimb cultural sau alte materiale relevante.
Perioada de depunere a dosarelor începe la data de 1 iunie 2023 și se încheie la data de 30 iunie 2023. Vă rugăm să fiți atenți la termenele limită.
Comisia de evaluare, formată din experți în domeniul educației, va examina dosarele depuse și va selecta beneficiarii burselor de merit.
Bursele de merit reprezintă nu doar o recompensă financiară, ci și un semn de apreciere a angajamentului vostru față de excelența academică, totodată vă vor oferi resurse suplimentare pentru a vă dezvolta abilitățile și cunoștințele.
Vă încurajăm pe toți să profitați de această oportunitate și să vă înscrieți în concursul pentru acordarea burselor de merit. Dedicarea și succesul academic merită recunoaștere și susținere!
Pentru informații suplimentare, vă rugăm să accesați site-ul www.usch.md sau să contactați decanatele facultăților responsabile de gestionarea acestui concurs.
Succes tuturor participanților!

Distribuie pe rețele sociale:

Facebook
Twitter
LinkedIn
OK
Email