Funcția vacantă de Specialist principal (secretar al Senatului)

A N U N Ţ !
UNIVERSITATEA DE STAT „BOGDAN PETRICEICU HASDEU” DIN CAHUL

cu sediul Piața Independenței nr.1
ANUNȚĂ VACANTĂ FUNCȚIA DE
SPECIALIST PRINCIPAL (secretar al Senatului)

1. Cerinţe pentru ocuparea funcției:
   — Cetăţean al Republicii Moldova;
   — Studii superioare, (doctor în ştiinţe sau studii doctorale va constitui un avantaj);
   — Comunicarea eficientă în scris pe măsura necesităţilor audienţei;
   — Cunoaşterea limbii de stat, conform legii despre funcționarea limbilor pe teritoriul Republicii Moldova (cunoașterea unei limbi moderne, va constitui un avantaj);
    — Dorinţă şi abilitate de a lucra în echipă.
    — Postul necesită a fi onest şi etic.
2. Pentru a fi angajat, candidatul la postul de specialist, depune personal dosarul, care va conține obligatoriu următoarele:
— curriculum vitae (format Europass);
— copia buletinului de identitate;
— copiile actelor de studii, (cu prezentarea originalelor);
— documentele doveditoare privind experiența profesională (după caz);
3. Dosarele se depun pe suport de hârtie, începând cu data de 14.07.2023.
4. Datele de contact ale persoanei responsabile de oferirea informațiilor suplimentare și de primirea documentelor:
sediul USC, Piața Independenței nr.1, bir.106, tel. 0299 2 15 92, serviciul resurse umane.

Administrația Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul

Distribuie pe rețele sociale:

Facebook
Twitter
LinkedIn
OK
Email