Universitatea de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul

PLAN MANAGERIAL PRIVIND CONCURSUL pentru ocuparea funcției de DECAN al FACULTĂȚILOR

În baza Regulamentului privind organizarea și funcționarea organelor de conducere ale Instituției Publice Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, aprobat de Senatul USC la 17.03.2015 (proces verbal nr. 05), în baza Hotărârii Senatului din 22.01.2021, (proces-verbal nr.06)

UNIVERSITATEA DE STAT „BOGDAN PETRICEICU HASDEU” DIN CAHUL
ANUNȚĂ CONCURS pentru ocuparea funcției de DECAN al FACULTĂȚILOR

ANUNŢ! Privind CONCURSUL pentru ocuparea funcției de DECAN al FACULTĂȚILOR

Plan Managerial al Candidaților pentru CONCURSUL de ocupare a funcției de DECAN al FACULTĂȚILOR

* Facultatea de ECONOMIE, INGINERIE ȘI ȘTIINȚE APLICATE, cu sediul strada Dunării nr.19

Plan Managerial al candidatului CECLU Liliana

Program de Activitate al candidatului ȘCHIOPU Irina

* Facultatea de ȘTIINȚE UMANISTE ȘI PEDAGOGICE, cu sediul Piața Independenței nr.1

Program Managerial al Candidatului Cojocari-Luchian Snejana

Program Managerial al Candidatului Grosu Liliana