Menu
Menu

Ciclul II, studii superioare de licență

INFORMAȚII GENERALE

Lista programe master

Plan Master 2017

Regulament-cadru, cu privire la organizarea ciclului II – studii superioare de master

REGULAMENTUL de organizare şi desfăşurare a admiterii la ciclul II -studii superioare de master

Rezultate finale-sesiunea de Admitere-turul I-Ciclul II Master

Facultatea de ȘTIINȚE UMANISTE ȘI PEDAGOGICE

Facultatea ECONOMIE, INGINERIE ȘI ȘTIINȚE APLICATE

Facultatea de DREPT ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

SESIUNEA REPETATĂ DE ADMITERE

Locuri vacante pe bază de taxă

Acte necesare pentru înscriere

Perioadele de desfășurare a concursului de admitere la studii în cilul II – studii superioare de master

Taxa anuală de studii pentru anul universitar 2017-2018

INFORMAȚII GENERALE

Lista programe master

Plan Master 2017

Regulament-cadru, cu privire la organizarea ciclului II – studii superioare de master

REGULAMENTUL de organizare şi desfăşurare a admiterii la ciclul II -studii superioare de master