Menu
Menu

Admiterea 2016

Ordin nr. 221 din 23 martie 2016 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea admiterii în ciclul-I studii superioare de licență pentru anul universitar 2016-2017

Regulamentul-cadru privind organizarea admiterii în ciclul-I studii superioare de licență pentru anul universitar 2016-2017

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii la ciclul II – studii superioare de master

Ordin nr. 250 din 1 aprilie 2016 cu privire la stabilirea termenelor de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul I -studii de licenţă şi în ciclul II – studii superioare de masterat, pentru anul de studii 2016-2017

Repartizarea locurilor în cămin.

31 august-Adunre Festivă cu studenții anului I