Universitatea de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul

Suport de curs la disciplina „Introducere în filologia romanică”

Recent, cu suportul financiar al Conducerii Instituţiei publice Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul, în persoana dlui Rector, Cornea Sergiu, şi cu acordul Comisiei metodico-ştiinţifice a USC, a apărut Suportul de curs la disciplina „Introducere în filologia romanică”, elaborat de Liliana Grosu, dr., conf.univ.inter. la Catedra Limbi şi Literaturi.

Notele de curs ale dnei L.Grosu, prin titlu (Introducere în filologia romanică) şi conţinut,se raportează la o disciplină din planul de învăţământ şi reprezintă o lucrare cu caracter metodic, care proiectează activităţile de învăţare incluse în curriculumul disciplinei date.

Notele de curs se axează pe două dimensiuni, pe de o parte, reprezintă o lucrare cu caracter didactic, pentru că prezintă principalele componente ale procesului educaţional într-o succesiune logică de conţinut şi metodologie, dar, pe de altă parte, este un demers cu caracter ştiinţific, întrucât urmăreşte însuşirea de cunoştinţe ştiinţifice în raport cu procesul de romanizare şi rezultatele acestui proces pe plan lingvistic şi istoric. Suportul de curs conţine un Glosar de termeni lingvistici pentru anumite noţiuni şi Lista savanţilor lingvişti şi romanişti, de asemenea o Bibliografie generală.
Pentru orele de seminar, acest suport de curs este însoţit de o Culegere de teste-grilă şi teme pentru discuţie şi reflecţie. Culegerea de teste-grilă este o lucrare metodică cu caracter practico-aplicativ, utilizată în cadrul activităţilor practice cu studenţii, ceea ce facilitează procesul de asimilare a cunoştinţelor şi de verificare a competenţelor dobândite în timpul orelor.
Spre atenția tuturor celor interesați de lingvistica romanică, gramatica comparată a limbilor romanice, originea limbii române, marcarea diferenţelor din latină în română, evoluţia părților de vorbire din limba română în raport cu cele din latină, un asemenea Suport de curs este un punct de reper important. Unele teme pot fi utilizate şi în cadrul orelor de Limbă română în scoală.

Distribuie pe rețele de socializare:

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on odnoklassniki
OK
Share on email
Email