Universitatea de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul

International Scientific Conference

Română

Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul

Piața Independența 1, MD-3909, Cahul Tel: + (373) 299 22481, Fax: + (373) 299 24752

Vă invită să participați la

Conferința științifică internațională „Perspectivele și problemele integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației”

Lucrările conferinței se vor desfășura la 4 iunie 2021, începând cu ora 10:00, în cadrul următoarelor secțiuni:

1. Ştiinţe politice și administrative
2. Ştiinţe juridice
3. Științe economice
4. Științe exacte și inginerești
5. Științe pedagogice şi psihologice
6. Științe istorice
7. Ştiinţe filologice: limba şi literatura română
8. Ştiinţe filologice: limbi moderne
Limbi de comunicare: Română, Rusă, Engleză, Franceză.
Rugăm să expediați Formularul de participare până la 10 mai 2021, iar textele comunicărilor până la data de 24 mai 2021, la adresa de e-mail a responsabilului secțiunii pentru care optați:
No. Secțiuni Responsabil E-mail, telefon
1. Ştiinţe politice și administrative Bercu Oleg bercu.oleg@usch.md
+37379057687, +37369319629
2. Ştiinţe juridice Ciudin Oxana ciudin Oxana@usch.md
+37367147173
3. Științe economice Șchiopu Irina schiopu.irina@usch.md
+37379523816
4. Științe exacte și inginerești Ceclu Liliana ceclu.liliana@usch.md
+37379969730
5. Științe pedagogice şi psihologice Cojocari-Luchian Snejana cojocari.snejana@usch.md
+37368557244
6. Științe istorice Croitoru Costin costin_croitoru1@yahoo.com
+40740302425
7. Ştiinţe filologice: limba şi literatura română Grosu Liliana grosu.liliana@usch.md
+37369455493
8. Ştiinţe filologice: limbi moderne Pușnei Irina pusnei.irina@usch.md
+37379586534

Formularul de Înscriere la Conferință poate fi descărcat de aici

La redactarea lucrarilor pentru conferinta,va rugam sa lucrati pe sablonul care poate fi descarcat de aici

English

Cahul State University (CSU) “Bogdan Petriceicu Hasdeu”

Piața Independența 1, MD-3909, Cahul Tel: + (373) 299 22481, Fax: + (373) 299 24752

hereby has the honour to invite you to attend the

International Scientific Conference on “Prospects and problems of research and education integration into the European area”

The conference will be held on June 4, 2021, at 10:00 am. The work at the conference will be carried out in the following sections:

1. Political and Administrative Sciences
2. Legal Sciences
3. Economic Sciences
4. Engineering and Exact Sciences
5. Pedagogy and Psychological Sciences
6. Historical Sciences
7. Philological Sciences: Romanian Language and Literature
8. Philological Sciences: Modern Languages
The working languages of the conference will be Romanian, Russian, English and French.
Those who are interested in taking part in this scientific conference are requested to submit the attendance form until May 10, 2021, and the text of the conference paper until May 24, 2021 to the email address of the contact person indicated in the table below:
No. Sections Contact person E-mail, telephone
1. Political and Administrative Sciences Bercu Oleg bercu.oleg@usch.md
+37379057687, +37369319629
2. Legal Sciences Ciudin Oxana ciudin Oxana@usch.md
+37367147173
3. Economic Sciences Șchiopu Irina schiopu.irina@usch.md
+37379523816
4. Exact Sciences and Engineering Ceclu Liliana ceclu.liliana@usch.md
+37379969730
5. Pedagogy and Psychological Sciences Cojocari-Luchian Snejana cojocari.snejana@usch.md
+37368557244
6. Historical Sciences Croitoru Costin costin_croitoru1@yahoo.com
+40740302425
7. Philological Sciences: Romanian language and literature Grosu Liliana grosu.liliana@usch.md
+37369455493
8. Philological Sciences: Modern Languages Pușnei Irina pusnei.irina@usch.md
+37379586534

The Conference Attendance Form could be downloaded here

Elaborating the materials for the conference, we kindly ask you to use this template that could be downloaded here

Русский

Кахульский Государственный Университет «Богдан Петричейку Хашдеу»

Piața Independența 1, MD-3909, Cahul Tel: + (373) 299 22481, Fax: + (373) 299 24752

Приглашает Вас принять участие в

Международной Научной Конференции «Перспективы и проблемы интеграции науки и образования в Европейское пространство»

Конференция состоится 4 июня 2021 года (в 10:00) и будет проходить по следующим секциям:

1. Политические и административные науки.
2. Юридические науки.
3. Экономические науки.
4. Точные и технические науки.
5. Педагогические и психологические науки.
6. Исторические науки.
7. Филологические науки: Румынский язык и литература.
8. Филологические науки: современные языки.
Рабочие языки: Румынский, Русский, Английский и Французский.
Убедительно просим Вас выслать нам заполненную Заявку на участие в конференции до 10 мая 2021 года, а текст доклада до 24 мая 2021 года, на адрес электронной почты лица, ответственного за выбранный вами раздел:
No. Секция Ответственное лицо E-mail, телефон
1. Политические и административные науки Берку Олег bercu.oleg@usch.md
+37379057687, +37369319629
2. Юридические науки Чудин Оксана ciudin Oxana@usch.md
+37367147173
3. Экономические науки Шкиопу Ирина schiopu.irina@usch.md
+37379523816
4. Точные и технические науки Чеклу Лилиана ceclu.liliana@usch.md
+37379969730
5. Педагогические и психологические науки Кожокарь-Лукиан Снежана cojocari.snejana@usch.md
+37368557244
6. Исторические науки Кройтору Костин costin_croitoru1@yahoo.com
+40740302425
7. Ştiinţe filologice: limba şi literatura română Гросу Лилиана grosu.liliana@usch.md
+37369455493
8. Филологические науки: современные языки Пушней Ирина pusnei.irina@usch.md
+37379586534

Для участия в конференции заполните заявку

При написании научных работ для конференции убедительно просим вас использовать шаблон, который можно найти здесь

Până la începutul conferinței a mai rămas:

Days
Hours
Minutes
Seconds

Distribuie pe rețele de socializare:

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on odnoklassniki
OK
Share on email
Email