Universitatea de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul

Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională a Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul anunță despre prelungirea termenului de depunere a dosarelor candidaților la postul de rector al USC

ANUNȚ

În conformitate cu pct. 1 din Anexă la Dispoziția nr. 1 din 18 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, pct. 27 din Hotărârea nr. 11 din 15 mai 2020 aprobată de Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică și conducându-se de prevederile art. 104 alin. (1) lit. f) al Codului Educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014,

Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională a
Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
anunță despre
prelungirea termenului de depunere a dosarelor candidaților la postul de rector al USC
până la data de 15 iunie 2020, ora 16.00.

Pot fi aleși în postul de rector candidații care dețin titluri științifice şi/sau științifico-didactice, şi au experiență de cel puțin 5 ani în învățământul superior şi cercetare.
Rectorul USC este ales de către Adunarea generală a personalului titular științifico-didactic, științific şi didactic, şi a reprezentanților studenților în Senat şi în Consiliile facultăților, cu votul majorității.
Candidații la postul de rector depun personal/prin poștă/prin e-mail dosarul, care va conține obligatoriu următoarele:

  • a) scrisoarea de intenție;
  • b) curriculum vitae (format Europass) cu fotografia color a candidatului;
  • c) copia buletinului de identitate;
  • d) copiile actelor de studii cu suplimentele/anexele la acestea, diplomelor referitoare la titlurile științifice şi științifico-didactice;
  • e) copiile carnetului de muncă și a certificatelor de calificare/ perfecționare/ formare sau, după caz, documente doveditoare privind experiența în învățământul superior şi cercetare, alte documente care atestă activitatea profesională, managerială şi științifică a candidatului;
  • f) programul de activitate;
  • g) declarația pe proprie răspundere privind lipsa de încălcări în decursul activității sale, a normelor de etică şi deontologie profesională, precum şi lipsa de antecedente penale;
  • h) datele de contact: adresa de domiciliu (inclusiv: țara, codul poștal, localitatea, strada), telefon, fax, e-mail.

Termenul de depunere a dosarelor candidaților la postul de rector al USC
expiră pe 15 iunie 2020, ora 16.00.

Modalități de depunere a dosarelor:
• La Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul – la Serviciul Resurse Umane, oficiul 106, blocul de studii nr. 1, Piața Independenței 1, municipiul Cahul, Republica Moldova.
• Prin poștă, pe adresa: Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul, Piața Independenței 1, MD-3909, m. Cahul, Republica Moldova, cu mențiunea „CDSI USC, dosar pentru concursul la postul de rector”.
• Prin e-mail: rectorat@usch.md
Candidatul este responsabil ca dosarul expediat prin poștă, însoțit obligatoriu de avizul de înștiințare, să ajungă la CDSI USC până la data-limită de depunere a dosarului.
Candidatul care a expediat prin e-mail versiunea electronică a dosarului este responsabil ca dosarul cu actele în original, întocmit conform cerințelor expuse, să ajungă la CDSI USC până la data-limită de depunere a dosarului
Detaliile referitoare la actele din dosarul candidatului și modul de alegere a rectorului USC pot fi consultate pe pagina oficială: www.usch.md
Datele de contact a persoanei responsabile de oferirea informațiilor suplimentare şi de primirea documentelor:
Tel: (+373) 299 21592; (+373) 299 22481;
Fax: (+373) 299 24752;
e-mail: rectorat@usch.md

Distribuie pe rețele de socializare:

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on odnoklassniki
OK
Share on email
Email