Universitatea de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul

Burse de Cercetare în domeniul Electoral pentru masteranzi

Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral (CICDE) pe lângă Comisia Electorală Centrală (CEC) a lansat o nouă ediţie a concursului de burse mici pentru elaborarea unor proiecte de cercetare individuală în domeniul electoral.
Programul este destinat tinerilor/-elor cercetători/-oare preocupaţi/-te de subiecte precum democraţia, alegerile, dreptul electoral etc. CICDE urmează să selecteze cinci tineri/-e cercetători/-oare, care vor primi o bursă unică de 5000 lei brut per participant(ă) pentru elaborarea proiectelor de cercetare. Persoanele selectate vor elabora proiecte de cercetare în perioada martie — octombrie 2021 şi le vor prezenta public în perioada noiembrie-decembrie 2021.
Participanţii/-tele la concurs urmează să conceptualizeze ideile într-un material cu tematică electorală şi să elaboreze proiectele de cercetare în volum de 25-30 de pagini conform rigorilor CICDE. Tematicile vor fi propuse de către cercetători/- oare împreună cu coordonatorîi/-ele şi aprobate de CICDE.
Scopul iniţiativei este de a motiva tinerele talente să exploreze lumea alegerilor, de a contribui la sporirea calităţii cercetărilor în domeniul electoral, de a creşte capacitatea de expertiză a masteranzilor şi a doctoranzilor şi de a consolida comunitatea tinerilor cercetători interesaţi de subiect. Proiectele de cercetare elaborate vor fi tipărite şi prezentate în cadrul unui eveniment public.
Condiţiile de eligibilitate:
Sunt încurajaţi/-te să participe tineri şi tinere, cetăţeni/-e rezidenţi/-te ai/ale Republicii Moldova, cu vârsta de până la 30 ani, care sunt studenţi/-te la un program de masterat/doctorat la una dintre materiile menţionate.
Dosarul de participare va cuprinde:
Dosarele de participare la concurs vor fi expediate în format electronic până pe 10 februarie 2021, în adresa specialistului superior, Filip Cojocaru, filip.coiocaru@cicde.md şi la adresa info@cicde.md cu menţiunea „Concurs — CICDE Proiecte de Cercetare». Pentru întrebări suplimentare, ne puteţi contacta la nr. telefon (022) 260-914.
Vă aducem la cunoştinţă că în anul 2019 şi în anul 2020, CICDE a oferit burse de cercetare la cinci tineri, de la diferite instituţii de învăţământ, care au studiat aprofundat subiecte din domeniul electoral şi au prezentat cercetările, inclusiv principalele concluzii în cadrul unui eveniment organizat de CICDE.
Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral este o instituţie publică, creată de CEC în conformitate cu art. 27 din Codul Electoral al Republicii Moldova în scopul instruirii şi calificării funcţionarilor electorali, precum şi a altor subiecţi implicaţi în procesul electoral. Una dintre activităţile strategice ale CICDE pentru perioada 2020 — 2023 este afirmarea în calitate de instituţie de cercetare ştiinţifico-practlcă.

Distribuie pe rețele de socializare:

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on odnoklassniki
OK
Share on email
Email