Biblioteca Universităţii de Stat «B.P. Hasdeu» din Cahul» is feeling motivated at Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu”.

Noi pornim de la faptul că dezvoltarea de mai departe a Republicii Moldova nu poate fi asigurată decât prin promovarea consecventă și ireversibilă a cursului strategic spre integrarea europeană, spre funcționarea eficientă a instituțiilor democratice și garantarea drepturilor minorităților naționale. Realizarea acestor sarcini este posibilă în condițiile unei cooperări responsabile a puterii și opoziției, ale stabilității vieții politice interne, ale unor garanții democratice pentru dezvoltarea liberă a mijloacelor de informare în masă și ale unei asigurări riguroase a independenței Republicii Moldova în relațiile ei reciproce cu statele vecine. Planul de acțiune Uniunea Europeană — Republica Moldova promovează relațiile dintre UE și RM la un nivel calitativ, deschizând noi perspective pentru procesul de integrare europeană a RM.
We start from the fact that the further development of the Republic of Moldova can only be ensured through the consistent and irreversible promotion of the strategic course towards European integration, towards the efficient functioning of democratic institutions and guaranteeing the rights of national minorities. The achievement of these tasks is possible under the conditions of responsible cooperation of power and opposition, of the stability of internal political life, of democratic guarantees for the free development of the media and of a rigorous assurance of the independence of the Republic of Moldova in its mutual relations with neighbouring states The European Union — Republic of Moldova action plan promotes relations between the EU and RM at a qualitative level, opening new perspectives for the European integration process of RM. Translated

Distribuie pe rețele de socializare:

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on odnoklassniki
OK
Share on email
Email