Universitatea de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul

AVIZ

Vă informăm că alegerea a doi membri din partea cadrelor didactice titulare, (personal științifico-didactic, didactic cu funcții de baza în USC) titulare a Universității de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul se vor desfășura miercuri, 13 ianuarie 2021, începând cu orele 15.00, în Sala pentru festivități a Universității (bloc A, str. Piața Independenței 1).
Pentru exercitarea dreptului dvs de vot este necesară prezența fizică a fiecăruia la urne, având cu sine buletinul de identitate.
Sunteți rugați să respectați restricțiile pandemice și regulile de precauție stabilite de Comisia Națională pentru Situații excepționale.
Comisia facultăților pentru CDSI

LISTA CANDIDAȚILOR ÎNAINTAȚI DE ADUNĂRILE GENERALE A FACULȚĂȚILOR PENTRU CONSILIUL DE DEZVOLTARE STRATEGICA INSTUTUȚIONALĂ.