ANUNŢ! Angajare în postul de specialistă Activitate de cercetare și Politici editorial

Administraţia Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, aduce la cunoştinţa comunităţii academice despre faptul, că a fost angajată dna Donea Maria, în postul de specialistă Activitate de cercetare şi Politici editoriale.

          Vă puteţi adresa la specialista Activitate de cercetare şi Politici editoriale, referitor la activităţile desfăşurate în acest domeniu:

  • asigurarea desfăşurării manifestărilor ştiinţifice;
  • organizarea acreditării şi reacreditării Universităţii în domeniul cercetării şi inovării;
  • organizarea valorificării realizărilor ştiinţifice prin intermediul implementării şi a vânzării elaborărilor, editării monografiilor, publicării articolelor în reviste prestigoase, participării la concursuri naţionale şi internaţionale;
  • coordonarea activităților privind activitatea de cercetare ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor;
  • înregistrarea de stat a proiectelor şi a rapoartelor ştiinţifice;
  • informarea cadrelor științifico-didactice a Universității privind manifestările științifice care au loc la nivel local și internațional;
  • asigurarea lucrărilor de secretariat a Comisiei metodico-științifice;
  • pregătirea pentru publicare și predare la tipografie a lucrărilor și materialelor aprobate de Comisia metodico-științifică și Senatul Universității.

Serviciul Resurse umane

Tel.: 0 299 2 15 92

Distribuie pe rețele sociale:

Facebook
Twitter
LinkedIn
OK
Email