Universitatea de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul

Consorțiul Academic Universitar ȘCOALA DOCTORALĂ ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI DEMOGRAFICE anunță demararea Concursului proiectelor științifice doctorale pentru anul 2021 pentru următoarele programe de doctorat:
521.03 Economie și management în domeniul de activitate;
521.04. Marketing și logistică
521.06. Comerț și managementul calității mărfurilor
522.01 Finanțe;
522.02. Contabilitate; audit; analiză economică
523.01. Cibernetică și informatică economică
272.01. Merceologia și expertiza produselor alimentare
Dosarele întocmite conform Metodologiei de organizare a competiției proiectelor științifice în cadrul Școlii doctorale Științe Economice și Demografice, pentru repartizarea granturilor doctorale finanțate de la bugetul de stat, vor fi prezentate la biroul Consiliului Școlii doctorale până la 10 februarie 2021.
Selectarea proiectelor pentru participarea la Concursul granturilor doctorale finanțate de la bugetul de stat anunțat de MECC se va efectua in baza Regulamentului privind organizarea și desfășurarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III, în cadrul Scolii Doctorale Științe Economice și Demografice.

Regilamentul privind organizarea și desfășurarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III, în cadrul Școlii Doctorale Științe Economice și Demografice