Conducere

Acasă | Conducere

Rector

Sergiu CORNEA, doctor habilitat, conferențiar universitar

+ 373 299 32 023

Fax: + 373 299 2 47 52

cornea.sergiu@usch.md

Prorector activitate didactică, calitate şi parteneriate de formare profesională

Liudmila CHICIUC, doctor, conferențiar universitar

+373 299 2 47 24

chiciuc.ludmila@usch.md

Prorector pentru activitatea științifică și extracurriculară

Ion GHELEȚCHI, doctor conferențiar universitar

+373 299 2 54 85

gheletchi.ion@usch.md

Prorector activitate financiară, relații de muncă și parteneriate economice

Svetlana BARBALAT

+373 299 2 15 84

barbalat.svetlana@usch.md

Distribuie pe rețele sociale:

Facebook
Twitter
LinkedIn
OK
Email