Hot news:

Vizita de studiu la Universitate Nice Sophia Antipolis, Franța

În perioada 12-16 iunie 2017, în incinta Universității Nice Sophia Antipolis, a fost organizată o săptămînă de formare a cadrelor didactice din Republica Moldova în cadrul proiectului 561820-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP Creating Moldovan E-network for promoting innovative e-teaching in the continuing professional education (TEACH ME) din cadrul Programului Erasmus+ , KA2,  Capacity Building in Higher Education.

Proiectul TEACH ME este finanţat de Comisia Europeană – Agenţia Executivă de Educaţie, Audiovizual şi Cultură (EACEA) și este coordonat de Fachhochschule des Mittelstands (FHM) din Bielefeld, Germania.

Graţie acestui proiect finanţat de Comisia Europeană și organizat cu suportul Serviciului Universitar de Inovație a Universității Nice Sophia Antipolis și a experților din diferite universități europene,  participanţii la training au fost instruiți în următoarele direcții:

 • proiectarea cursului „e-teaching„ pe care, ca formatori viitori, îl vor oferi cadrelor didactice care vor fi înscrise la cursul “e-teaching” prin intermediul centrelor de formare continua din cadrul Univeristăților;
 • să dezvolte activitățile de învățare activă utilizând tabla interactivă și echipamentul audiovisual;
 • reproiectarea cursurilor existente folosind metode active de învățare (SMART Notebook);
 • inițiere în MOOC, dezvoltarea și implementarea inivativă a MOOCurilor etc.

 

USC a fost reprezentată de membrii echipei de proiect TEACH ME: Todos Irina – prorector USC, dr. conf. univ., Bîrlea Svetlana – dr., conf. univ., decan, Căpățînă (Boboc) Ana – lect. univ., Catedra Inginerie și Științe Aplicate.

La eveniment au participat reprezentanții instituțiilor – partenere din cadrul proiectului, instituții de învățămînt superior din UE și Republica Moldova:

 • Fachhochschule des Mittelstands (FHM) din Bielefeld, Germania
 • Universite de Nice Sophia Antipolis, France;
 • Kingston University of London, Marea Britanie;
 • National Association of Distance Education, Kaunas, Lithuania;
 • World University Service of Mediterranean, Girona, Spania;
 • Universitatea de Stat Tiraspol (cu sediul în Chişinău);
 • Universitatea Tehnică a Moldovei;
 • Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți;
 • Universitatea de Stat ,,B.P. Hasdeu” din Cahul;
 • Universitatea de Stat din Comrat;
 • Universitatea Agrară de Stat din Moldova;
 • Institutul de Formare Continuă.

DSC_2242
DSC_3436 im1 im2 Безымянный

Share links: