Hot news:

Vernisarea expoziției Sub cer străin și Seminarul Programului de Stat

În data de 18 aprilie 2018, la Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” s-a desfășurat, Vernisarea expoziției Sub cer străin. Locuitorii Lituaniei în lagărele şi locurile de exil din URSS în anii 1940-1958 și Seminarul Programului de Stat „Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească în perioada anilor 1940-1941, 1944-1953”. În cadrul acestui eveniment au participat: Rectorul Universității de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul, dr. hab., prof. univ., Andrei Popa, ES Ambasadorul Lituaniei în Republica Moldova Rimantas Latakas, ministru consilier al Ambasadei Lituaniei în Republica Moldova, Andrei Didenko, prof., dr. hab., Anatol Petrencu, Universitatea de Stat din Moldova, conf. univ., dr. Virgiliu Bîrlădeanu, Institutul de Istorie, Chișinău, Consulul României la Cahul, Ionel Novac, directorul Muzeului de Istorie „Teodor Cincu” din mun. Tecuci, Viorel Burlacu, dr. conf. univ. Costin Croitoru, Muzeul Brăilei „Carol I”, Andrei Șeremet, metodist istorie DGÎ Cahul, profesori de istorie din gimnaziile și liceele din raionul Cahul, cadre didactice de la Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul, studenți, pasionați de istorie etc.

DSC_0997În prima parte a evenimentului, Rectorul Universității de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul, dr. hab., prof. univ., Andrei Popa, a menționat faptul că „principalele metode de represiune politică sub comunism au fost execuțiile sumare, arestul, deportările și foametea. Fenomenul deportărilor din perioada stalinistă reprezintă o filă neagră în istoria contemporană a românilor, de aceea e necesar de a investiga pe viitor mai aprofundat acest fenomen, dar și faptul că misiunea fiecărui profesor de istorie este de a învăța noua generație despre adevărul istoric”. Excelența Sa, Ambasadorul Lituaniei în Republica Moldova, Rimantas Latakas, a ținut un discurs în limba română, specificând faptul că: „scopul acestei expoziţii este de a relata cetăţenilor Europei, în special tinerei generaţii, despre crimele comise de regimul totalitar sovietic – deportarea cetăţenilor lituanieni şi punerea în detenţie în lagăre. Totodată expoziția reprezintă un omagiu oamenilor din Lituania care au trecut prin ororile deportării, exilului şi lagărelor; expoziția are misunea a cinsti memoria celor care nu s-au mai întors acasă”.
Prof., dr. hab., Anatol Petrencu, de la Universitatea de Stat din Moldova a mai precizat că: „documentele şi fotografiile expuse povestesc despre organizarea deportărilor, despre arestări cu substrat politic, despre viaţa insuportabilă a persoanelor deportate şi a deţinuţilor din lagăre, despre condiţiile de muncă şi de trai. Dramatismul imaginilor, scrisorilor, documentelor legate de condițiile în care se aflau deținuții politici fiind accentuat de motivele sârmei ghimpate care se repetă obsesiv pe standuri”.

Conf. univ., dr. Virgiliu Bîrlădeanu, de la Institutul de Istorie din Chișinău a completat: „cele 15 de standuri, amenajate după principiul tematic, reflectă cele mai diferite aspecte ale existenței cotidiene a deportaților și deținuților politici: alimentare, îmbrăcăminte, credință etc., scoțând la iveală diferențele existente în condițiile de viață ale persoanelor exilate comparativ cu deținuții politici din lagăre. În cadrul expoziției au fost utilizate documente nu numai din Muzeul Victimelor Genocidului, dar şi documente adunate de Centrul de Cercetare a Genocidului și Rezistenței, materiale din fondurile Arhivei Speciale şi Arhivei Centrale de Stat ale Lituaniei din Vilnius, Muzeul Naţional Lituanian, Muzeul Deportărilor, Exilării şi Rezistenţei din Kaunas, Muzeul „Alka” al regiunii Žemaitia, Muzeul Regional din Tauragė, dar și un număr impunător de persoane particulare în timp ce în Republica Moldova acest fenomen istoric a fost foarte puțin investigat.

În partea a doua Seminarul Programului de Stat „Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească în perioada anilor 1940-1941, 1944-1953” moderatorii Petrencu Anatol, dr. hab. prof. univ. și Virgil Bârlădeanu, dr. conf. univ. au prezentat succint instituțiile implicate în cadrul Programului de Stat mai sus menționat, dar și despre rezultatele investigațiilor, impactul lor de viitor, necesitatea introducerii unui curs opțional la treapta liceală privind Regimul totalitar-comunist din RSS Moldovenească, fapt care va contribui decisiv la dezvoltarea la elevi a demnității naționale.

La finalul Seminarului cadrele didactice, pasionații de istorie, reprezentanții diverselor instituții culturale prezente au primit Certificate de participare și câte un set din volumele Arhivele Memoriei.
Evenimentul a fost organizat de către: Sergiu Cornea, dr. conf. univ. prorector activitate științifică; Ghelețchi Ion, dr. conf. univ. și Chiciuc Liudmila, lect. univ. de la Departamentul Istorie și Teoria Educației.
Expoziția poate fi vizitată la Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul până în data de 5 mai 2018.

Ion Ghelețchi, dr. conf. univ.
Chiciuc Liudmila, lect. univ.

DSC_0004 DSC_0008 DSC_0015 DSC_0018 DSC_0020 DSC_0026 DSC_0029 DSC_0039 DSC_0057 DSC_0065 DSC_0082 DSC_0085 DSC_0086 DSC_0087 DSC_0088 DSC_0092 DSC_0095 DSC_0097 DSC_0100 DSC_0101 DSC_0102 DSC_0104 DSC_0105 DSC_0106

Share links: