Hot news:

Universitatea de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul (USCH)/ Newsletter 10/ 2019

Screenshot_2

REALIZĂRILE PROIECTULUI ReSTART

Scopul proiectului este de a integra și îmbunătăți nevoile de învățare digitală și de antreprenoriat ale studenților, cadrelor didactice și afacerilor locale pe baza internaționalizării, a parteneriatelor strategice și a cooperării inovatoare, în cadrul Universității de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul.

Obiectivul general al proiectului ReSTART este de a extinde beneficiile și a spori impactul curriculumului antreprenorial modernizat asupra studenților ciclului II master și a cadrelor științifico-didactice, prin valorificarea experienței avansate în domeniu, în instituțiile de învățământ superior din cadrul consorțiului. Disciplinele modernizate de la acest program sunt:
 Antreprenoriat și leadership – 5 credite ECTS;
 Econometrie și statistica economică – 5 credite ECTS;
 Analiza strategică și strategii concurențiale de firmă – 5 credite ECTS;
 Dezvoltarea inovațională a întreprinderilor – 5 credite ECTS;
 Sisteme de management al calității – 5 credite ECTS;
 Gestiunea financiar-contabilă – 5 credite ECTS.

pentru detalii accesați – Newsletter ReSTART_P8_USCH_nr.10_Ro

Share links: