Hot news:

Susţinerea publică a tezei de doctorat

IOSUD – Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 29.01.2019, ora 10.00, în sala Senatului Universității „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul, Republica Moldova, a avut loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate: „CONTRIBUȚII LA STUDIUL PROPRIETĂȚILOR MATERIALELOR COMPOZITE ARMATE CU ȚESĂTURI ȘI A EFECTULUI SOLICITĂRILOR CICLICE ASUPRA ACESTOR PROPRIETĂȚI”, elaborată de doamna BOBOC (CĂPĂȚÎNĂ) G. ANA, în vederea atribuirii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Inginerie mecanică. Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte
Prof. dr. ing. Elena MEREUȚĂ (CV)
Prorector – Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi
Conducător de doctorat
Prof. dr. ing. Iulian-Gabriel BÎRSAN (CV)
Rector – Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali: 1. Prof. dr. ing. Anton HADĂR (CV)

Universitatea POLITEHNICA din București
2. Prof. dr. ing. Ilare BORDEAȘU (CV)
Universitatea „Politehnica” din Timișoara
3. Prof. dr. fiz. Adrian CÎRCIUMARU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

Share links: