Hot news:

Seria ȘTIINȚE UMANISTICE

Buletinul Ştiinţific al Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
ediţie semestrială seria
ŞTIINŢE UMANISTICE

Domeniile științifice ISTORIE, FILOLOGIE, PEDAGOGIE

COLEGIUL DE REDACŢIE 

Redactor-șef al seriei:

Ion Gheleţchi, doctor în istorie, conferențiar universitar, Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul

Membri:

Şişcanu Ion, doctor habilitat în istorie, profesor universitar, Institutul de Istorie al Academiei de Științe a Moldovei

Cojocaru Gheorghe, doctor habilitat în istorie, profesor universitar, Institutul de Istorie al Academiei de Științe a Moldovei

Babîră Nicanor, doctor habilitat în filologie engleză, profesor universitar, Universitatea de Stat din Comrat

Ianioglo Maria, doctor în pedagogie, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Comrat

Chirdeachin Alexei, doctor în filologie engleză, conferențiar universitar, Universitatea Liberă Internațională din Moldova

Axentii Victor, doctor în filologie, conferențiar universitar, Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul

Axentii Ioana, doctor în pedagogie, conferențiar universitar, Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul

Balţatu Ludmila, doctor în filologie, conferențiar universitar, Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul

Cojocaru-Luchian Snejana, doctor în pedagogie, conferențiar universitar, Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul

Instrucțiuni de tehnoredactare a articolelor științifice prezentate pentru publicare-ro;

Revista nu percepe taxe pentru depunerea și procesarea articolelor.

Requirements for the papers submitted for publication-eng;

The journal does not have article submission charges and article processing charges.

Требования к оформлению и подаче материала для публикации-ru.

Плата за публикацию и за редакционную обработку статей не взимается.

ARHIVA

Buletin științific № 1(1) 2015

Buletin științific № 2(2) 2015

Buletin științific № 1(3) 2016

Buletin științific № 2(4) 2016

Buletin științific № 1(5) 2017

Buletin științific № 2(6) 2017

Buletin științific № 1(7) 2018

Buletin științific № 2(8) 2018