Hot news:

Seria ȘTIINȚE SOCIALE

Buletinul Ştiinţific al Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
ediţie semestrială seria
ŞTIINŢE SOCIALE

Domeniile științifice DREPT, ȘTIINȚE POLITICE, ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

COLEGIUL DE REDACŢIE 

Redactor-șef al seriei:

Sergiu Cornea, doctor în științe politice, conferențiar universitar, Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul

Membri:

Guceac Ion, membru corespondent, doctor habilitat în drept, profesor universitar, vicepreședinte al Academiei de Științe a Moldovei
Solomon Constantin, doctor habilitat în istorie, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Juc Victor, doctor habilitat în științe politice, profesor cercetător, Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al Academiei de Științe a Moldovei
Florin Tudor, doctor în drept, conferențiar universitar, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi
Floroiu Mihai, doctor în drept, conferențiar universitar, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi
Orlov Maria, doctor în drept, conferențiar universitar, președinte al Institutului de Științe Administrative din Republica Moldova
Cornea Valentina, doctor în sociologie, conferențiar universitar, Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul
Cebotari Svetlana, doctor în științe politice, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Trofimenco Nicolai, doctor în științe politice, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Mariupol, Ucraina
Maria Ureche, doctor în drept, conferențiar universitar, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Sîmboteanu Aurel, doctor în științe politice, conferențiar universitar, Academia de Administrare publică
Bercu Oleg, doctor în istorie, conferențiar universitar, Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul

Instrucțiuni de tehnoredactare a articolelor științifice prezentate pentru publicare-ro;

Revista nu percepe taxe pentru depunerea și procesarea articolelor.

Requirements for the papers submitted for publication-eng;

The journal does not have article submission charges and article processing charges.

Требования к оформлению и подаче материала для публикации-ru.

Плата за публикацию и за редакционную обработку статей не изымается.

ARHIVA

Buletin științific № 1(1) 2015

Buletin științific № 2(2) 2015

Buletin științific № 1(3) 2016

Buletin științific № 2(4) 2016

Buletin științific № 1(5) 2017

Buletin științific № 1(7) 2018